Ceir trydan - Pwyntiau gwefru

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/10/2021

Gallwch ddefnyddio 28 o beiriannau gwefru cyflym (7kW-22kW) sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin o fewn ein hawdurdod. Gallant wefru dau gerbyd ar yr un pryd a byddant yn gwefru'r rhan fwyaf o geir cydnaws sy'n rhedeg yn gyfan gwbl ar drydan mewn 3-5 awr a gall ceir hybrid 'plygio i mewn' eu defnyddio hefyd.
Sicrhaodd Cyngor Sir Caerfyrddin gyllid ar gyfer y rhan fwyaf o'r peiriannau gwefru yn dilyn ceisiadau llwyddiannus i Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru a chynllun pwyntiau gwefru preswyl y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel.

Mae gan gerbydau trydan amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys ansawdd aer a manteision economaidd.

Mae'r peiriannau gwefru cyflym wedi'u lleoli yn y meysydd parcio canlynol:

 • Parc y Brodyr Llwyd, Heol Ioan a San Pedr* – Caerfyrddin
 • Porth y Dwyrain, Stryd Murray, Stryd yr Eglwys, Stryd Edgar - Llanelli
 • Stryd Marged, Carregaman - Rhydaman
 • Stryd y Neuadd – Brynaman Uchaf
 • Woodfield Road – Llandybïe
 • Heol Cilgant – Llandeilo
 • Stryd y Bont – Llanybydder
 • Y Ganolfan Gymunedol – Ystradowen
 • Traeth Llansteffan – Llansteffan
 • Heol y Pentre – Sanclêr
 • Stryd y Brenin Edward – Hendy-gwyn ar Daf
 • Marsh Road – Pentywyn
 • Maes Parcio'r Mart – Castellnewydd Emlyn*
 • Teras Efa – Glanyfferi
 • Harbwr y Gorllewin – Porth Tywyn
 • Heol y Neuadd – Y Tymbl
 • Parc Pontyberem – Pontyberem
 • Pafiliwn Bowlio – Y Garnant
 • Canolfan Gwenllian – Cydweli
  *uned a weithredir gan Pod Point – 26c y kWh

Y cyfraddau* presennol gan gynnwys TAW yw:

 • £0.25 y kWh o drydan a ddefnyddir

Mae 2 beiriant gwefru cyflym (50kW) hefyd wedi'u lleoli ym maes Parcio a Theithio Nant-y-Ci ac ym maes parcio'r Castell, Llanymddyfri.
Gall y rhain wefru cerbyd trydan i 80% mewn 30-40 munud. Mae'r dull o dalu yn ddigyffwrdd ac mae'n costio 20c y kWh gyda ffi gysylltu o 95c.

Noder:
Cofiwch Dalu ac Arddangos. Bydd angen talu'r ffi berthnasol i gwmpasu'r cyfnod y mae cerbyd wedi'i barcio yn y maes parcio (os oes angen).

Golwg ar peiriannau gwefru sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio