Ceir trydan - Pwyntiau gwefru

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae llawer o wasanaethau bysiau bellach yn gweithredu gwasanaeth llai. Rydym yn eich cynghori i wirio'ch taith ymlaen llaw gyda Traveline.

Mae gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb yn orfodol i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Dylid gwisgo gorchuddion wyneb am y daith gyfan ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod angen eu gwisgo o'r foment y byddwch yn dal y bws, trên ac ati hyd nes y byddwch wedi disgyn.

Mae gwasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus wedi'u hatal dros dro. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth a archebwyd ymlaen llaw yn unig.

Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau diogelwch ar y ffyrdd nes bydd rhybudd pellach.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.