Cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya yng ngogledd Llanelli

Mae arafu o fudd i'n cymuned