Ffyrdd Gwledig

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/07/2020

Rydym yn dadansoddi data ynghylch gwrthdrawiadau yn rheolaidd ar gyfer rhwydwaith ffyrdd ein sir, ac mae ein ffyrdd gwledig yn dal i fod yn achos pryder o ran nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol arnynt.

Mae ystadegau diweddar ar gyfer ein ffyrdd gwledig yn dangos bod 125 o wrthdrawiadau lle cafodd rhywun ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol wedi digwydd rhwng 2016 a 2018. Cafodd 145 o bobl eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol yn y rhain, ac roedd gyrwyr ifanc rhwng 17 a 24 oed yn rhan o 23% o'r gwrthdrawiadau hyn.

Bu farw 26 o bobl yn ystod y cyfnod hwn; 77% ohonynt ar ein ffyrdd gwledig.

Ystadegyn a allai eich synnu yw bod camgymeriadau dynol yn ffactor yn 95% o'r holl wrthdrawiadau sy'n digwydd ar y ffordd.

Mae llawer o waith wedi'i wneud i wella rhwydwaith ffyrdd y sir drwy amryw o gynlluniau diogelwch ar y ffyrdd a thrwy fentrau addysgol a hyfforddiant, ond mae gwrthdrawiadau'n dal i ddigwydd ar ein ffyrdd gwledig.

Rydym eisiau grymuso gyrwyr i wneud cyfraniad cadarnhaol i ddiogelwch ffyrdd yn eu cymunedau eu hunain drwy wneud y canlynol:

  • Hysbysebu'r grwpiau/gweithgareddau cymunedol ynghylch diogelwch ffyrdd yn yr ardal.
  • Rhoi cynghorion ymarferol o ran heriau bob dydd ar y ffordd.
  • Cynnal sesiynau ymarferol am ddim ar y ffordd.

Rydym wedi sicrhau cyllid Grant Diogelwch Ffyrdd gan Lywodraeth Cymru am yr ail flwyddyn. Rydym yn cynnal digwyddiadau i gynorthwyo cymunedau lleol i wella ymhellach ddiogelwch ffyrdd a sgiliau gyrru ar ffyrdd gwledig, drwy roi gwybodaeth a chyngor gwerthfawr i breswylwyr.

Bydd y prosiect yn cael ei weithredu mewn partneriaeth â'r canlynol Heddlu Dyfed-PowysGanBwyllGwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin CymruSefydliad Gyrwyr Safon Uwch Caerfyrddin a Gorllewin CymruCymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau De Cymru a Nifer o Hyfforddwyr Gyrru.

Teithio, Ffyrdd a Pharcio