Ffyrdd Gwledig

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/09/2019

Rydym yn dadansoddi data ynghylch gwrthdrawiadau yn rheolaidd ar gyfer rhwydwaith ffyrdd ein sir, ac mae ein ffyrdd gwledig yn dal i fod yn achos pryder o ran nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol arnynt.

Mae ystadegau diweddar ar gyfer ein ffyrdd gwledig yn dangos bod 125 o wrthdrawiadau lle cafodd rhywun ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol wedi digwydd rhwng 2016 a 2018. Cafodd 145 o bobl eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol yn y rhain, ac roedd gyrwyr ifanc rhwng 17 a 24 oed yn rhan o 23% o'r gwrthdrawiadau hyn.

Bu farw 26 o bobl yn ystod y cyfnod hwn; 77% ohonynt ar ein ffyrdd gwledig.

Ystadegyn a allai eich synnu yw bod camgymeriadau dynol yn ffactor yn 95% o'r holl wrthdrawiadau sy'n digwydd ar y ffordd.

Mae llawer o waith wedi'i wneud i wella rhwydwaith ffyrdd y sir drwy amryw o gynlluniau diogelwch ar y ffyrdd a thrwy fentrau addysgol a hyfforddiant, ond mae gwrthdrawiadau'n dal i ddigwydd ar ein ffyrdd gwledig.

Prosiect Ffyrdd Gwledig

Rydym eisiau grymuso gyrwyr i wneud cyfraniad cadarnhaol i ddiogelwch ffyrdd yn eu cymunedau eu hunain drwy wneud y canlynol:

  • Hysbysebu'r grwpiau/gweithgareddau cymunedol ynghylch diogelwch ffyrdd yn yr ardal.
  • Rhoi cynghorion ymarferol o ran heriau bob dydd ar y ffordd.
  • Cynnal sesiynau ymarferol am ddim ar y ffordd.

Rydym wedi sicrhau cyllid Grant Diogelwch Ffyrdd gan Lywodraeth Cymru am yr ail flwyddyn. Rydym yn cynnal digwyddiadau i gynorthwyo cymunedau lleol i wella ymhellach ddiogelwch ffyrdd a sgiliau gyrru ar ffyrdd gwledig, drwy roi gwybodaeth a chyngor gwerthfawr i breswylwyr.

Bydd y prosiect yn cael ei weithredu mewn partneriaeth â'r canlynol:

Bydd y prosiect eleni yn targedu'r A476 o Lanelli i Cross Hands ac o Cross Hands i Ffairfach.

 

Digwyddiadau ymgysylltu cymunedol

Dyddiadau Amser Lleoliad
7 Hydref 16:00 - 17:30 Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir, Heol Nant, Dyffryn y Swistir, Llanelli, SA14 8EH
7 Hydref 19:30- 21:00 Neuadd y Tymbl, Y Tymbl, Llanelli, SA14 6HR
10 Hydref 16:30- 18:00 Neuadd y Tymbl, Y Tymbl, Llanelli, SA14 6HR
10 Hydref 19:30- 21:00 Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir, Heol Nant, Dyffryn y Swistir, Llanelli, SA14 8EH
24 Hydref 16:30 - 18:00 Carmel Hall, Carmel, Llanelli, Carmarthenshire, SA14 7TL
24 Hydref 19:30 -21:00 Neuadd Clwb Ffermwyr Ifanc, Heol Bethlehem, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin, SA19 6SY
4 Tachwedd 18:00 - 19:30 Neuadd y Tymbl, Y Tymbl, Llanelli, SA14 6HR
9 Tachwedd 11:00 - 12:30 Neuadd y Tymbl, Y Tymbl, Llanelli, SA14 6HR

Yn ogystal bydd gennych gyfle i ddewis amser ar gyfer sesiwn gyrru ymarferol fel rhan o broses archebu Prosiect Ffyrdd Gwledig.

Gwnewch gais am le