Amserlenni bysiau

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/01/2020

Gall amserlenni ar gyfer yr holl wasanaethau bws sy'n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld isod. Mae’r wybodaeth yn gywir oni nodir yn wahanol. 

Cofiwch nodi ar ba ddyddiau y mae’r gwasanaeth yn rhedeg ac edrychwch ar unrhyw godau neu nodiadau a all fod yn gymwys i rai teithiau. Cofiwch fod gwasanaethau yn gallu newid ar fyr rybudd felly rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â’r cwmni i sicrhau manylion y llwybr, amserau a phrisiau cyn cynllunio taith.

Cael amseroedd bysiau trwy neges destun

Edrychwch ar eich arhosfan bysiau i weld beth yw cod unigryw’r arhosfan, a fydd yn cynnwys 7 llythyren (gellir dod o hyd i’r cod ar wefan Traveline Cymru hefyd), wedyn anfonwch god yr arhosfan bysiau ar ffurf neges destun i rif Traveline Cymru ar gyfer negeseuon testun, sef 84268.

Yna, byddwch yn cael ateb trwy neges destun cyn pen 30 eiliad, a fydd yn rhoi’r manylion canlynol:

  • Amseroedd y pedwar bws nesaf y disgwylir iddynt aros wrth yr arhosfan dan sylw
  • Rhif y gwasanaeth ar gyfer pob bws
  • Pen y daith ar gyfer pob bws
Rhif Bws Llwybr / Amserlen (.pdf)
64 Rhydaman – Ystradgynlais
Drwy Brynaman, Gurnos 
103 Llandeilo – Rhydaman
Drwy Ffairfach, Llandybie 
110 / 111 Abertawe – Llanelli - Porth Tywyn
Drwy Gorseinon, Bynea, Llwynhendy 
124 Brynaman – Rhydaman – Tycroes
Drwy Garnant, Glanaman   

126


127

Rhydaman – Cwmgwili
Drwy Pantyffynnon, Pen-y-garn 
Rhydaman – Garn-swllt
Drwy Trehopcyn, Betws
128

129

Rhydaman – Llanelli
Drwy Capel Hendre, Cross Hands, Llannon
Tycroes - Rhydaman – Caerfyrddin
Drwy Capel Hendre, Cross Hands, Porthyrhyd 
145 / 146 Cwmaman – Rhydaman
Drwy Garnant, Glanaman 
164

165

166

Pontyberem – Rhydaman
Drwy Dre-fach, Cross Hands, Llandybie 
Rhydaman – Cross Hands
Drwy Llandybie, Blaenau, Gorsddu 
Llanelli – Caerfyrddin
Drwy Mynyddcerrig, Cefneithin, Foelgastell
167 Crynant – Brynaman
Drwy Ystradgynlais, Cwm-twrch, Ystradowen, Cwmllynfell 

195

197

198

 

Caerfyrddin – Llanelli
Drwy Pontyberem, Ponthenri, Pontiets, Cynheidre 
Caerfyrddin – Llanelli
Drwy Pontiets, Trimsaran 
Pedair Heol – Caerfyrddin
Cydweli, Glanyfferi 
205 / 206

207

215

Trefechan – Ysbyty Glangwili
Drwy Trem-y-bryn, Teras Russell
Caerfyrddin – Brynmeurig
Drwy Heol Pensarn, Heol Login
Caerfyrddin – Llanpumsaint
Drwy Bronwydd 
221 Login – Caerfyrddin
Drwy Efailwen, Llanglydwen, Llanboidy, Blaenwaun, Llangynin
222 Pentywyn – Caerfyrddin
Drwy Lacharn, Sanclêr, Bancyfelin 
223 Glandwr – Caerfyrddin
Drwy Efailwen, Clunderwen, Henllan Amgoed  
224 Hendy-gwyn – Caerfyrddin
Drwy Tafarn-sbeit, Rhos-goch, Meidrim 
225 Trelech – Caerfyrddin
Drwy Gelli-wen, Talog 
226 / 228

227

Tre Ioan – Caerfyrddin
Drwy Ystad Davies, Pentremeurig, Coleg y Drindod 
Llan-y-bri – Caerfyrddin
Drwy Llansteffan, Llan-gain, Coleg y Drindod 
276

277

278

279

Llandeilo – Caerfyrddin
Drwy Pentregwenlais, Blaenau, Llanarthne 
Gelli Aur - Llandeilo - Caerfyrddin
Drwy Llanfynydd - Llanarthne
Llandeilo - Caerfyrddin
Drwy Gelli Aur - Carmel - Llanarthne
Llandeilo - Caerfyrddin
Drwy Llanarthne - Gardd Fotaneg Cymru
280 / 281 Llanymddyfri – Caerfyrddin
Drwy Llangadog, Llandeilo, Nantgaredig 
282

283

284

289

Brechfa – Caerfyrddin
Drwy Felingwm, Capel Dewi 
Llandeilo - Crug-y-bar; Crug-y-bar - Caerfyrddin
Drwy Llansawel - Brechfa - Felingwm
Crug-y-bar - Llandeilo - Rhydaman
Drwy Llansawel - Talyllychau - Pentregwenlais
Llandeilo - Llanymddyfri/Llandovery
Drwy Crug-y-bar - Llanwrda
322

351

352

381

Caerfyrddin – Hwlffordd
Drwy Hendy-gwyn, Arberth 
Dinbych-y-pysgod – Pentywyn
Drwy Saundersfoot, Cilgeti, Llanrhath
Hendy-gwyn - Dinbych-y-pysgod
Drwy Cilgeti, Saundersfoot
Hwlffwrdd - Dinbych-y-pysgod
Drwy Hendy-gwyn
430 Aberteifi – Arberth
Drwy Cilgerran, Crymych  
441 Castell Newydd Emlyn – Caerfyrddin
Drwy Capel Iwan, Hermon 
460 Caerfyrddin – Aberteifi
Drwy Cynwyl Elfed, Castell Newydd Emlyn 
508 / 528 Hwlffordd – Llundain, Birmingham
Drwy Dinbych-y-pysgod, Caerfyrddin, Abertawe 
540

551

585

Aberystwyth – Llanybydder
Drwy Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Pencarreg 
Aberteifi – Aberaeron
Drwy Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Cei Newydd  
Aberystwyth – Llanbedr Pont Steffan
Drwy Llanilar, Tregaron, Llanddewi Brefi 
601 Bwcabus

611 Bwcabus

612 Bwcabus

613 Bwcabus

615 Bwcabus

617 Bwcabus

621 Bwcabus

687 Bwcabus

689 Bwcabus

Bwcabus
Coed-y-bryn – Castell Newydd Emlyn
Drwy Rhydlewis, Brongest
Pont-tyweli – Castell Newydd Emlyn
Drwy Llandysul, Penrhiwllan, Llandyfriog
Llandysul – Saron
Drwy Pentrecwrt 
Tanglwst – Castell Newydd Emlyn
Drwy Capel Iwan, Penrherber
Rhydowen – Llanbedr Pont Steffan
Drwy Talgarreg, Gorsgoch, Pencarreg
Llandysul – Pencader
Drwy Pont-tyweli, Llanfihangel-ar-arth
Rhydcymerau - Llanbedr Pont Steffan
Drwy Llanybydder
Llanbedr Pont Steffan - Crugybar
Drwy Cwmann - Pumsaint
905 Cwm-twrch - Coleg Castell-nedd
B1 Bws Bach Pen-bre a Phorth Tywyn
Drwy Waun Sidan, Heol Gwscwm, Dolau Fan, Tyle Teg 
B11 / B12 / B13 Bws Bach Caerfyrddin
Drwy Llanllwch / Parc Cilddewi, Aelybryn / Glynderi / Penymorfa  
L1

L2

L3
Llanelli – Morfa
Drwy Parc Pemberton - Parc Trostre - Penyfan 
Llanelli – Dyffryn y Swistir
Drwy Felin-foel - Ysbyty Tywysog Philip
Llanelli - Pontarddulais
Drwy Llangennech - Yr Hendy - Glanffrwd
L4

L5

L6

L7
Llanelli – Llundain Fach
drwy Heol Pentrepoeth
Llanelli – Dafen
drwy Brynsiriol / Clos Cilsaig / Bryncanol / Tir Capel
Llanelli - Pontarddulais
drwy Bigyn
Yr Hendy - Llanelli
drwy Llanegennech / Llwynufan / Llwynbedw
PR1 Nantyci - Heol Spilman – Glangwili
Gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin
T1

T1c

T1s

Aberystwyth – Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin
Drwy Llanrhystud, Aberaeron, Llanybydder, Pencader 
Aberystwyth - Caerdydd
Drwy Cross Hands, Abertawe
Caerfyrddin - Abertawe
Drwy Cross Hands, Sarn, Port Talbot
X11 Caerfyrddin – Llanelli – Abertawe
Drwy Cydweli, Porth Tywyn, Parc Trostre, Fforestfach 
X13 Llandeilo – Abertawe
Drwy Rhydaman, Pontarddulais 
X14 Llanfair-ym-Muallt – Caerfyrddin
Drwy Llanymddyfri, Llandeilo 
X26 Brynamman – Abertawe
Drwy Gwauncaegurwen, Pontardawe 
X29 Tycroes – Caerfyrddin
Drwy Crosshands 

Sylwadau a chwynion

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth mewn amserlenni bysiau yn gywir ond mae'n bosibl y gall manylion ynghylch amserau, teithiau a phrisiau newid ar fyr rybudd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau neu newidiadau munud olaf. Fe’ch cynghorir i wirio manylion eu taith cyn teithio ac i fod yn yr arhosfan bysiau mewn da bryd yn unol â'r amser a nodwyd yn yr amserlen.

Darperir gwasanaethau bysiau lleol mewn dwy ffordd. Gallant fod:

  • yn wasanaethau a ddarperir yn fasnachol gan gwmnïau bysiau lleol, sy'n golygu fod y gwasanaeth yn rhedeg heb unrhyw gymorth ariannol oddi wrthym ni, a rheolir y teithiau, yr amserau a'r prisiau gan y cwmni.
  • yn wasanaeth a weithredir ar ran y Cyngor. Mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu trefnu gennym ni ond maent yn cael eu rhoi ar waith dan gontract gan gwmnïau bysiau lleol. Mae'r teithiau hyn â ⌘ wrth eu hymyl yn yr amserlenni.

Os bydd gennych gwyn am wasanaeth masnachol dylech gysylltu â’r cwmni perthnasol.