Bwcabus

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/01/2019

Ydych chi'n cael trafferth mynd o gwmpas oherwydd diffyg trafnidiaeth? Angen cludiant i gael mynediad i waith, hyfforddiant, addysg, gofal iechyd, siopa neu gyfarfod â ffrindiau a theulu? Ydych chi wedi ystyried Bwcabus? Dewch ar y bws.

Os nad oes gwasanaeth bws yn eich ardal neu os nad yw’r amserau’n addas, manteisiwch ar wasanaeth Bwcabus sy’n ymateb i’r galw. Mae Bwcabus yn golygu y gallwch deithio ble a phryd rydych chi'n dymuno. Yn gweithredu 6 diwrnod yr wythnos, rhwng 7am a 7pm yn Nyffryn Teifi.

Mae’r gwasanaeth yn galluogi pobl i deithio rhwng pentrefi a threfi lleol ym mharth Bwcabus neu i gysylltu â’r prif wasanaethau bysiau gan deithio ymhellach i lefydd megis Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chaerfyrddin.

  • Cofrestrwch eich manylion unwaith am ddim drwy ein gwefan neu drwy ein canolfan alwadau ddwyieithog
  • I archebu eich taith, rhowch fanylion y daith rydych yn dymuno ei gwneud i staff ein canolfan alwadau
  • Ar ôl cadarnhau eich archeb, mae eich taith yn ddiogel. Mae mor hawdd â hynny!
  • Gall teithwyr wneud archebion rheolaidd
  • Gellir archebu taith ar hyd at fis ymlaen llaw
  • Gall pobl sydd â cherdyn teithio rhatach yng Nghymru deithio’n gwbl ddi-dâl
  • Cynigion ar docynnau ar gael i gymudwyr cyson
  • Tocynnau ar gael ar gyfer cysylltu â gwasanaethau eraill yn yr ardal

Gall Bwcabus eich cludo yno! Hyblyg, Rhesymol, Economaidd, Cyfleus. 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio