Parcio a theithio

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/12/2019

Mae’r gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin yn mynd bob 30 munud o 7.30yb hyd 6.25yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae'r gwasanaeth yn dechrau o maes parcio Nant-y-ci (SA31 3SA) ac yn stopio yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin - y prif arosfan yng nghanol y dref - cyn symud ymlaen i Heol Spilman a San Pedr lle gallwch fwynhau cyfleoedd siopa yn ardal Heol y Brenin . Os ydych yn ymweld â'r Ysbyty neu'n gweithio yno, mae'r gwasanaeth hefyd yn ymestyn i Glangwili cyn dychwelyd i Nant-y-ci.

Gallwch deithio rhwng unrhyw un o'r mannau aros a restrir uchod a y prisiau'n debyg i brisiau gwasanaethau bysiau lleol eraill. Byddwch yn gallu prynu neu ddefnyddio tocynnau dwyffordd , tocynnau 12 taith, Tocynnau Crwydro Gorllewin Cymru a Thocynnau Teithio Rhatach Cymru Gyfan fel y byddent ar wasanaethau bysiau eraill yn y dref.

Os ydych yn dechrau eich taith ym maes parcio Nant-y-ci , gallwch parcio AM DDIM ond mae cynnig arbennig o docyn dwyffordd undydd am £ 1 ar gael os ydych yn teithio i ganol y dref neu i'r ysbyty , a bydd plant o dan 16 oed yn teithio am ddim os ydynt yng nghwmni oedolyn sy'n prynu neu'n defnyddio tocyn £1.

Os ydych yn ddeiliad Cerdyn Teithio Rhatach Cymru Gyfan gallwch deithio am ddim o'r maes parcio ac yn ôl. Cofiwch fod rhwystr ar waith yn y maes parcio hwn. Uchder y rhwystr yw 2.1 metr.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gennym ni mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.