Gwefru Cerbyd Trydan

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/10/2022

O ystyried cyfarwyddebau polisi i ddatgarboneiddio’r sector Trafnidiaeth, gan gynnwys gwaharddiad ar draws y DU ar werthu cerbydau Peiriannau Hylosgi Mewnol (ICE) newydd erbyn 2030, bydd cerbydau trydan yn chwarae rhan bwysig yn nyfodol trafnidiaeth.

Mae gan Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe arolwg cyhoeddus i ddeall eich agweddau tuag at fabwysiadu a defnyddio Cerbydau Trydan (EV) yn ardal Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Rydym am glywed gan yrwyr cerbydau trydan a rhai nad ydynt yn EV o bob cefndir.

Bydd yr holl ymatebion yn llywio datblygiad Strategaeth EV rhanbarthol i ddarparu ar gyfer cynnydd yn y nifer sy'n defnyddio cerbydau trydan ar draws y rhanbarth.

Bydd yr arolwg hwn ar gael tan 31 Hydref 2022.

Cwblhewch Arolwg Yma

 

Ein Gweledigaeth ni yw i datblygu a hyrwyddo rhwydwaith o bwyntiau gwefru trydan, sy'n darparu ar gyfer ac yn annog twf yn y defnydd o gerbydau trydan yn y dyfodol, ac wrth wneud hynny, diogelu ein rhwydwaith trafnidiaeth yn y dyfodol a chyfrannu at leihau llygredd lleol a byd-eang.

Mae'r Strategaeth hon yn nodi gweledigaeth, i annog a hyrwyddo datblygiad seilwaith.
Rydym hefyd yn amlinellu ffyrdd y byddwn yn annog ac yn galluogi defnyddio cerbydau trydan ar draws pob sector.

Mae’r strategaeth wedi’i strwythuro’n dair adran:

  • gwaelodlin,
  • rhagweld,
  • argymhellion.

Strategaeth Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan

Sicrhaodd Cyngor Sir Caerfyrddin gyllid ar gyfer y rhan fwyaf o’r gwefrwyr drwy gynigion llwyddiannus i Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru a chynllun pwyntiau gwefru preswyl OLEV.

Rydym yn ychwanegu mwy o daliadau at ein rhwydwaith. Rydym yn eich annog i ddefnyddio ein Map Zap isod i:

  • dod o hyd i dâl yn agos atoch chi
  • gweld y taliadau sydd ar gael
  • cynlluniwch eich llwybr
  • defnyddio'r gyfrifiannell codi tâl

Mynediad Zap-Map

 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio