Gwefru Cerbyd Trydan

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/04/2024

Ein Gweledigaeth ni yw i datblygu a hyrwyddo rhwydwaith o bwyntiau gwefru trydan, sy'n darparu ar gyfer ac yn annog twf yn y defnydd o gerbydau trydan yn y dyfodol, ac wrth wneud hynny, diogelu ein rhwydwaith trafnidiaeth yn y dyfodol a chyfrannu at leihau llygredd lleol a byd-eang.

Mae'r Strategaeth hon yn nodi gweledigaeth, i annog a hyrwyddo datblygiad seilwaith.
Rydym hefyd yn amlinellu ffyrdd y byddwn yn annog ac yn galluogi defnyddio cerbydau trydan ar draws pob sector.

Mae’r strategaeth wedi’i strwythuro’n dair adran:

  • gwaelodlin,
  • rhagweld,
  • argymhellion.

Strategaeth Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan

Sicrhaodd Cyngor Sir Caerfyrddin gyllid ar gyfer y rhan fwyaf o’r gwefrwyr drwy gynigion llwyddiannus i Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru a chynllun pwyntiau gwefru preswyl OLEV.

Rydym yn ychwanegu mwy o daliadau at ein rhwydwaith. Rydym yn eich annog i ddefnyddio ein Map Zap isod i:

  • dod o hyd i dâl yn agos atoch chi
  • gweld y taliadau sydd ar gael
  • cynlluniwch eich llwybr
  • defnyddio'r gyfrifiannell codi tâl

Mynediad Zap-Map

 

 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio