Taliadau maes parcio

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/09/2020

Ceir isod restr o'r holl feysydd parcio a reolir gan ein Gwasanaethau Parcio. Cewch wybodaeth am daliadau arhosiad byr/hir a thaliadau tocynnau tymor. Gallwch brynu tocynnau tymor am 3, 6 neu 12 mis gan ein harianwyr yn ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid.

Os hoffech ddod o hyd i faes parcio drwy chwilio am leoliad, gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio ein map meysydd parcio.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Sanclêr fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio Sanclêr
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd ar arhosiad Pris
Drwy'r dydd £1.50 
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50 
Tocyn tymor 6 mis £185 
Tocyn tymor 12 mis £370 

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Castellnewydd Emlyn fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Y Mart, Castell Newydd Emlyn
Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Cawdor, Castell Newydd Emlyn
Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00
Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

 

Castell, Castell Newydd Emlyn
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Caerfyrddin fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Mawrth a Dydd Iau, 3.30pm - 6pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio San Pedr
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr £0.50
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40
Mwy na 4 awr (Arhosiad hir, mannau gwyn yn unig) £2.30
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Maes Parcio Heol Ioan
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40
Mwy na 4 awr (Arhosiad hir, mannau glas yn unig) £2.30
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Y Cei
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

Heol Awst
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

Parc y Brodyr
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

Heol Las
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

Heol y Prior
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.60
Tocyn tymor 3 mis £97.50
Tocyn tymor 6 mis £195
Tocyn tymor 12 mis £390

Neuadd y Sir
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

3 Heol Spilman
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

Parc Myrddin
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £2.30
Tocyn tymor 3 mis £23
Tocyn tymor 6 mis £46
Tocyn tymor 12 mis £92

Maes Parcio Heol yr Orsaf
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £2.30
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Maes Parcio i Fysiau/Coetis Heol yr Orsaf
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £5.00

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR yng nghanol tref Caerfyrddin.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR yng nghanol tref Caerfyrddin [ac eithrio maes parcio Heol y Prior].

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llanelli fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun a Dydd Mawrth, 10am - 4pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.20
Hyd at 1 awr £1.20
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £1.80
Hyd at 4 awr £2.00
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Stryd yr Eglwys
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.20
Hyd at 1 awr £1.20
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £1.80
Hyd at 4 awr £2.00
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Stryd Thomas/ Edgar
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £1.70
Tocyn tymor 3 mis £105
Tocyn tymor 6 mis £210
Tocyn tymor 12 mis £420

Maes Parcio Heol Vauxhall
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.20
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Porth y Dwyrain
Taliadau yn berthnasol:
Mannau Arferol: Bob dydd: 08:00 - 18:00
Mannau Glas: Bob dydd: 10:00 - 18:00
Mannau Coch: Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr £1.20
Hyd at 2 awr £1.60
Hyd at 3 awr £1.80
Hyd at 4 awr £2.00

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR yng nghanol tref Llanelli.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR yng nghanol tref Llanelli [ac eithrio maes parcio Stryd Edgar].

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Rhydaman gallwch parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher 10yb -2yh. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Stryd Marged, Rhydaman
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd Lloyd, Rhydaman
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Carregamman, Rhydaman
Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn : 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd y Gwynt, Rhydaman
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Maes Parcio Baltic, Rhydaman
Taliadau yn berthnasol:
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd y Neuadd, Rhydaman
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr

£0.70

Hyd at 4 awr £1.00

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llandeilo fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Heol Cilgant, Llandeilo
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llanymddyfri fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio'r Castell, Llanymddyfri
Taliadau yn berthnasol:
Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.50
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 4 awr £1.00
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae'r meysydd parcio canlynol yn cael eu rheoli gan Barc Arfordirol y Mileniwm:

Doc y Gogledd, Parc Dŵr y Sandy, y Bynea, Harbwr Porth Tywyn, Meysydd Gŵyl, Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Marsh Road, Pentywyn, Mynydd Mawr, y Tymbl, Coetiroedd, Cefneithin, Coetiroedd, Porth Tywyn.

I drafod unrhyw daliadau neu faterion ynghylch tocynnau tymor, bydd angen i chi ffonio 01554 742435