Rhoi gwybod am oleuadau stryd diffygiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/03/2019

Rydym ni'n gyfrifol am weithredu a chynnal a chadw dros 26,000 o oleuadau stryd ar draws y sir. Mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau fod pob eitem o gelfi stryd sydd â golau ynddo h.y. goleuadau stryd ac arwyddion traffig sydd wedi'u goleuo ar y priffyrdd yn aros yn weithredol. Mae'r holl oleuadau stryd a'r arwyddion traffig sydd wedi'u goleuo yn cael eu glanhau, eu gwasanaethu a’u profi.

Newidir y bylbiau yn yr unedau yn rheolaidd. Ar ben hynny, gwneir prawf trydanol manwl bob chwe blynedd, yn unol â Rheoliadau'r Sefydliad Peirianyddion Trydanol.

Rydym yn archwilio pob golau bob tair wythnos ac yn cofnodi ac yn rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion y mae angen eu hatgyweirio. Os ydym yn cael gwybod am ddiffygion, rydym yn trefnu iddynt gael eu hatgyweirio. Yn rhan o'r broses, rydyn ymchwilio i achos y diffygion cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl i rywun rhoi gwybod amdanynt. Bydd atgyweiriadau yn cael eu cynnal o fewn 20 diwrnod gwaith, os na all y diffygion gael eu hatgyweirio ar yr ymweliad cyntaf.

Er mwyn ein helpu ni i ddelio â diffygion, nodwch rif adnabod y polyn golau neu'r arwydd traffig yn ogystal â chyfeiriad yr eiddo gerllaw, gan gynnwys rhif, enw'r stryd ac enw'r dref neu'r pentref.

Rhoi gwybod am oleuadau diffygiol