Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/03/2021

Os nad oes gardd flaen gan eich eiddo, a'i fod yn ffinio â'r palmant, dylech wneud cais am ganiatâd gennym cyn gwneud gwaith insiwleiddio allanol. Mewn lleoliadau priodol, caniateir codi adeilad dros briffordd a gynhelir gennym.

Hefyd, bydd angen i chi:

I wneud cais bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

 • cyfeiriad yr eiddo y bydd y gwaith arfaethedig yn effeithio arno
 • rhif y ffordd (os yw'n hysbys)
 • nodi'r rhannau o'r briffordd y bydd y gwaith yn effeithio arnynt - ymyl/llwybr troed/ffordd gerbydau/lôn gefn
 • disgrifiad o'r gwaith
 • amcangyfrif o faint fydd y gwaith yn para
 • dyddiad dechrau arfaethedig y gwaith
 • dyddiad cwblhau arfaethedig y gwaith
 • lled y llwybr troed/ffordd gerbydau presennol (bras amcan)
 • lled y gwaith (bras amcan)
 • estyniad dros y briffordd (bras amcan)
 • ardal glir uwchben lefel y briffordd
 • enw, cyfeiriad a rhif ffôn y contractwr
 • rhif polisi ar gyfer yswiriant sydd ag indemniad o £5 miliwn (o leiaf) a'r dyddiad y mae'n dod i ben
 • cynllun y safle - yr eiddo a'r gwaith arfaethedig ar raddfa o 1/500 o leiaf
 • cynllun y lleoliad mewn perthynas â'r hyn sydd o'i amgylch ar raddfa o 1/1250 neu 1/2500 neu 1/10,000 o leiaf

Y ffi ar gyfer gwneud cais yw £41.00 (nes 31 Mawrth 2022).

Gofynnir i chi ganiatáu rhwng 6 ac 8 wythnos i'ch cais gael ei asesu.

lawrlwytho ffurflen gais (.pdf)