Adolygiad o Ostyngiad Eiddo Gwag

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/11/2018

Rydym yn cynnal adolygiad dros y 10 mis nesaf wedi'i anelu at bawb sy'n cael gostyngiad eiddo gwag ar eu Treth Gyngor. Byddwch yn cael llythyr â rhif adnabod unigryw a fydd yn eich galluogi chi i gael mynediad i'r e-ffurflen a chadarnhau eich manylion presennol.

Rydym yn parhau i adolygu gostyngiadau, a bydd hyn yn ein helpu i nodi hawliadau twyllodrus ymysg talwyr Treth Gyngor sy'n ceisio twyllo'r system. Bob blwyddyn mae awdurdodau lleol ar draws y wlad yn cael nifer fawr o geisiadau am ostyngiad eiddo gwag. Yn anffodus, mae rhai o'r ceisiadau hyn yn rhai ffug ac mae'r bobl hyn yn hawlio gostyngiadau ar eu biliau trwy dwyll, yn union yn yr un modd â thwyllwyr budd-daliadau.

Mae deddf ar gael sy'n caniatáu i dwyllwyr Treth Gyngor gael eu herlyn yn yr un modd â thwyllwyr budd-daliadau, a hynny drwy'r system llysoedd lle mae rheidrwydd arnyn nhw i ad-dalu'r arian sy'n ddyledus. Bydd gwiriadau'n cael eu cynnal i sicrhau bod pob un sy'n gwneud cais am y gostyngiad yn ddilys. Fodd bynnag, efallai na fydd hi'n rhwydd egluro amgylchiadau o bryd i'w gilydd. Er mwyn cynorthwyo â'r sefyllfaoedd hyn rydym wedi cynnwys y cwestiynau mwyaf cyffredin sy'n debygol o gael eu holi yn ystod y cyfnod adolygu hwn.

Cwblhewch eich Adolygiad o Ostyngiad Eiddo Gwag