Diweddaru/ychwanegu eich manylion

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/12/2022

Mae rhai newidiadau sy'n effeithio ar swm y Dreth Gyngor y mae angen i chi ei dalu.

Gallwch ddweud wrthym:

  • Os ydych chi'n symud i'r ardal
  • Os ydych chi'n symud i Sir arall
  • Os ydych chi wedi newid eich enw
  • Os oes tenant yn gadael tŷ rydych chi'n berchen arno
  • Os ydy rhywun wedi marw.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym os ydych chi'n cofrestru ar gyfer y dreth Gyngor am y tro cyntaf gyda ni. Dewiswch "Newid cyfeiriad" ar gyfer y cwestiwn cyntaf.

Diweddaru eich manylion