Rheoli Adeiladu

Coronafeirws (COVID-19)

Erbyn hyn, mae'r tîm Rheoli Adeiladu wedi ailddechrau cynnal ymweliadau safle statudol os bernir bod hynny'n angenrheidiol.

Gallwch wneud cais / cyflwyno'ch ceisiadau rheoli adeiladu ar-lein neu drwy e-bostio ffurflen wedi'i chwblhau i rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost atom a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ymateb cyn gynted â phosibl.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.