A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwastraff bwyd

Gwaith atgyweirio

G D Harries

Garreglwyd, Pembrey

Geirda

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Gofal Cymdeithasol

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gofal preswyl a nyrsio

Gofal yn y cartref

Gofalwyr ifanc

Gofyn am gopi o dystysgrif

Gorchmynion cŵn

Gorchmynion Traffig

Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft (Canol Tref Llanelli)

Gorfodi cynllunio

Gosod eich eiddo

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Gostyngiad i bobl anabl

Gostyngiad person sengl

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Graeanu

Graffiti

Grant Datblygu Disgyblion (PDG) Mynediad

Gwaith Chwarae Lefel 1

Gwarant LABC

Gwarchodfeydd natur

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Gwasanaeth Iechyd Anifeiliaid

Gwasanaeth Seicoleg Addysg a Phlant

Gwasanaethau bws

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau Cynllunio - Blaen-gynllunio

Gwasanaethau Cynllunio - Rheoli Datblygu

Gwasanaethau Democrataidd

Gwasanaethau Etholiadol (Etholiadau)

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Gwasanaethau'r Cyngor

Gwastraff busnes

Gwastraff clinigol / hylendid

Gwastraff gardd

Gwastraff swmpus

Gwastraff trydanol / electronig

Gweithio i ni

Gweithredwr hurio preifat

Gweld y Gofrestr Etholiadol

Gwenwyn carbon monocsid

Gwerthoedd Craidd

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gwneud cais am asesiad

Gwneud cais am gyllid LEADER

Gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd

Gwneud cais am le mewn ysgol: plant 3 oed

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwobr Dug Caeredin

Gwobrau Tenant i Denant

Gwresogi eich cartref

Gwrychoedd

Gwybodaeth am eich Treth Gyngor

Gwybodaeth am y wefan hon

Gwybodaeth Cyfrifiad

Gwybodaeth i berchnogion tir

Gweithgareddau Awyr Agored

Gwasanaethau tai