Cydnabyddiaeth Ariannol

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig Cynghorau, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ac Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru. 

Mae’r Panel wedi cynhyrchu ffilm ar Gydnabyddiaeth Ariannol i Gynghorwyr, sy'n cynnwys manylion ar sut y gallwch hawlio cyfraniad tuag at gostau gofal a chymorth personol yn ogystal â chostau teithio. Gweld y ffilm.

Cyngor a Democratiaeth