Hysbysiadau Preifatrwydd

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/11/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae gennym ddyletswydd i ddarparu Hysbysiad Preifatrwydd Olrhain Cysylltiadau Covid-19 sy’n esbonio sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei phrosesu yn ystod yr amgylchiadau penodol ynghylch Covid-19 a’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu.

Mae gennym hefyd hysbysiad preifatrwydd ar sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth mewn perthynas â phrofi am Wrthgyrff Covid-19.

Ewch i'n tudalen Diogelu Data os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau diogelu data.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cyngor a Democratiaeth