Cynghorwyr Tref a Chymuned

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2019

Yn Sir Gaerfyrddin mae gennym 72 o Gynghorau Tref a Chymuned, gyda 134 o wardiau cymunedol. I sefyll mewn etholiad ar gyfer Cyngor Tref neu Gymuned, mae nifer o feini prawf y mae’n rhaid i chi eu bodloni. Mae manylion llawn ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Bydd Cynghorydd Tref/Cymuned yn gwasanaethu am dymor o bum mlynedd. Cynhelir yr etholiadau nesaf i Gynghorau Tref a Chymuned yn 2022.

I gael rhagor o fanylion am y swyddi gwag yn eich ardal, cysylltwch â’r clerc.

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Mrs Pamela Davies,
Ty Ni,
Ffaldybrenin,
Llanwrda,
Sir Gâr,
SA19 8QB

Ffôn: 01558 650728
E-bost: clerk@abergwilicc.org 

 

 

Mr Wyn Maskell
Cwmgest, Talog,
Caerfyrddin
SA33 6NN

Ffôn: 01994 484448
E-bost: cyngorcymunedabernant@gmail.com

Miss Angela Brown

Golwg Y Bryn,
Heol Capel Ifan,
Pontyberem,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin
SA15 5HF

Ffôn: 01269 870558
E-bost: Betwscommunitycouncil@hotmail.co.uk
Gwefan: betws.wordpress.com

Mrs Mererid Morgan
16 Gelli Aur
Bronwydd
Caerfyrddin
SA33 6BE

Ffôn: 01267 231324
E-bost: clercbcc@ymail.com
Gwefan: bronwyddcommunitycouncil.co.uk

Manon Thomas
Llechwedd
Capel Iwan
Newcastle Emlyn
Carmarthenshire
SA38 9NW

Ffôn: 07487715333
E-bost: clerc.cyngorcymunedcenarth@gmail.com

Ms Joy Waters
56 Heol Rhydaman
Tycroes
Rhydaman
SA18 3QN

Ffôn: 01269 594157
E-bost: cilycwm.cc@outlook.com
Gwefan: www.cilycwm.com

Mrs Anwen S Phillips,
9 Brodeirian,
Glandy Cross,
Clunderwen,
SA66 7XF

Ebost: cilymaenllwydcc@gmail.com
Ffôn: 01994419671

Jordan Griffiths,
48 Llandeilo Road,
Brynamman,
SA18 1BG

Ffôn: 07342973766

Enid Davies
Tryal Bach,
Cynwyl Elfed,
SA33 6ST

E-bost: clerccynwylelfed@gmail.com

Mrs M Jones
Tremafon,
Pumsaint,
Llanwrda,
SA19 8BQ

Ffôn: 01558 650351 / 01558 685584

Mrs Joy Waters
56 Heol Rhydaman
Tycroes
Rhydaman
SA18 3QN
Ffôn: 01269 594157
E-bost: joywaters@hotmail.co.uk

Mr David Hughes,
Lansdale,
Red Roses,
Whitland,
Sir Gaerfyrddin,
SA34 0PN

Ffôn: 01834 831931

Mr Llew Thomas,
9 Rhodfa Morgan,
Llangynnwr,
Caerfyrddin,
SA31 2NH

Ffôn: 01267 232063
E-bost: Gorslas.CC.Clerk@gmail.com
Gwefan: www.gorslascommunitycouncil.co.uk

Ms Melanie Priestley,
Siambrau’r Sir,
Stryd Warren,
Dinbych-y-pysgod,
Sir Benfro, 
SA70 7JS 

Ffôn: 07525 007068
E-bost: clerk@whitlandtowncouncil.co.uk
Gwefan: www.whitlandtowncouncil.co.uk

Mrs Ella Beattie,
Bwthyn yr Afon,
Llanfallteg,
Hendy-gwyn,
SA34 0UN

Ffôn: 01437 563149
E-bost: henllanfallteg@gmail.com

Mr Gary Evans
Long Acre
Mynyddcerrig
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 5BW

Ffôn: 07402183986
E-bost: clerk@llanarthne.org

Ms Philippa Scannell,
Rose Hill,
Llanglydwen,
Sir Gaerfyrddin,
SA34 0XP

Ffon: 01994 419412 / 07929 125957
E-bost: clercllanboidy@gmail.com

Mr Gary Evans,
Long Acre,
Mynyddcerrig,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin,
SA15 5BW

Ffôn: 07402183986
E-bost: post@ccllanddarog.uk
Gwefan: www.llanddarogcommunitycouncil.co.uk

Mrs I Jones,
10 Maes y Coleg,
Llanymddyfri,
SA20 0HS

Ffôn: 01550 721134
E-bost: clerk@llanddeusantcommunitycouncil.co.uk

Ms Vicky Mitchell
Estia, Pentywyn
SA33 4PS

E-bost: clerkllcc@gmail.com
Gwefan: www.llanddowror-llanmiloe.co.uk

Mr. Stuart Griffith
4 Llys Derwen Brenhinol
Llandybie
Rhydaman
SA18 2JY

E-bost: Info@llandybiecc.wales
Gwefan: www.llandybie.org.uk

Mr Arfon Davies
Maesmawr,
Glan-y-fferi,
Caerfyrddin,
SA17 5YD

Ffôn: 01267 267647
E-bost: llandyfaelog@btinternet.com
Gwefan: www.llandyfaelog.org.uk

Mr David R Davies,
Cwmffrwd Farm, Heol Llandeilo,
Glanaman, Rhydaman
SA18 2DZ

Ffôn: 07971 026493
E-bost: daidoc@yahoo.co.uk

Mrs Gaynor Davies,
Glynteg,
Felindre,
Dryslwyn,
Caerfyrddin,
SA32 8RJ

Ffôn:01558 669 099
E-bost: clercllanegwad@btinternet.com

Mr Mark Galbraith,
Adeiladau Vauxhall,
Vauxhall,
Llanelli,
SA15 3BD

Ffôn: 01554 774103
Ffacs: 01554 779250
E-bost: enquiries@llanelli-rural.gov.uk
Gwefan:  www.llanelli-rural.gov.uk

Ms Heulwen Jones,
Clynmawr,
Rhandirmwyn,
Llanymddyfri,
SA20 0NG

Ffôn:01550 720462

Mrs Meinir Ann Jenkins
5 Maes Llanio
Blaenplwyf
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4DJ

Ffôn: 07531 972045
E-bost: clerk@llanfihangelaberbythych.org.uk
Gwefan: www.llanfihangelaberbythych.org.uk

Mrs Sarah Anita Evans,
Frongelli,
New Inn,
Pencader,
SA39 9AZ

Ffôn: 01559 384266

Mrs Linda Davies,
Esgair Gynddu,
Abergorlech,
Caerfyrddin

Ffôn: 01558 685046

Mrs. Gaynor Davies
Glynteg, Felindre,
Dryslwyn, Caerfyrddin, SA32 8RJ

E-bost: clercllanfynydd@btinternet.com

Norman Rigby
Cilycoed
Cellan
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8HU

Ffôn: 01570421129
E-bost: llangadogcommunitycouncil@yahoo.co.uk
Gwefan: www.llangadog.com

Mr Iwan Griffiths,
Cysgod-y-Dderwen,
Heol Alltyferin,
Pontargothi,
Caerfyrddin,
SA32 7NE

Ffôn: 01267 290199
E-bost: clerk@llangain.org
Gwefan: www.llangain.org

Mrs Meirwen Rees,
Crachty Isaf,
Capel Isaac,
Llandeilo,
SA19 7UH

Ffôn:01558 668349
E-bost: Council@Llangathen.org.uk
Gwefan: www.llangathen.org.uk

Ms Stella E M Jones,
Awelon,
Penboyr,
Felindre,
Llandysul,
SA44 5JF

Ffôn: 01559 370773
E-bost: clerc@ccllangeler.cymru

Mr E W Evans,
45 Heol Pendderi,
Bryn,
Llanelli,
SA14 9PL

Ffôn: 01554 820181

Mr Glyndwr Prideaux,
Neuadd Lesiant Pontiets,
12 Heol y Meinciau,
Pontiets, 
Llanelli,
SA15 5TR

Ffon: 07976 722511
E-bost: clerktollangynderyncommunitycouncil@hotmail.co.uk
Gwefan: www.llangyndeyrncc.org

Rachel Barber
Eithinduon
Llangynin
Sanclêr
SA33 4LB

Ffôn: 01994448876/07793046517
E-bost: clerk@llangynincc.co.uk

Mr Howard Davies
Llys Awelon
Heol Caegwyn
Drefach
Llanelli
SA14 7BB

Ffôn: 01269 844105
E-bost: clerk@llangunnor-cc.org.uk
Gwefan: www.llangunnorcommunitycouncil.co.uk

Ms Pam Davies
Ty Ni
Ffaldybrenin
Llanwrda
SA19 8QB

Ffôn: 07494 387933
E-bost: clerk@llangynogcc.org

Ms Julie Rees
Hafan Dawel
Mynydd Cerrig
Llanelli
SA15 5BD

Ffôn: 07825 003648
E-bost: clerk@stishmaelscc.org.uk
Gwefan: www.stishmaelscc.org.uk

Mrs Jessica Laimann,
Gorof Bach,
Rhandirmwyn,
Llanymddyfri,
SA20 0NN

E-bost: ccllanllawddogcc@gmail.com

Ms Eirlys Owen,
Cwmderi,
Abergiar,
Llanllwni,
Llanybydder,
SA40 9SQ

Ffôn: 01570 481041
E-bost: eirlyscwmderi@btconnect.com

Ms Janet Waters,
1 Pibwrlwyd Cottages,
Carmarthen,
SA31 2NH

Ffôn: 07974 109672

E-bost: clerknewmer@outlook.com

Mr David Davies,
Fferm Cwmffrwd,
Heol Llandeilo,
Glanamman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2DZ

Ffôn: 07971 026 493
E-bost: daidoc@yahoo.co.uk

Mr Philip Jones,
Clyttie Cochion,
Llanpumsaint,
Caerfyrddin
SA33 6BT

Ffôn: 01267 253 512
E-bost:philkto@yahoo.co.uk
Gwefan: www.llanpumsaint.org.uk

Ms Joy Waters,
56 Heol Rhydaman,
Tycroes,
Rhydaman,
SA18 3QN

Ffôn: 01269 594157
E-bost: joywaters@hotmail.co.uk

Ms Angharad Lewis
Ty Gwalia
Llanybydder
Ceredigion
SA40 9UG

E-bost: llansawelccclerk@gmail.com
Gwefan: www.llansawel.org.uk/community-council

Rhian Worrell,
Craig Y Mor,
High Street,
Llansteffan,
SA33 5JY

Ffôn: 01267 241342
E-bost: llansteffanandllanybri@gmail.com
Gwefan: www.llansteffanandllanybri.org

Ross Gallie
Rhydgoch
CwmBach
Whitland
SA34 0DT

Ffôn: : 01994 484534
E-bost: clerk@llanwiniocommunitycouncil.com
Gwefan: www.llanwiniocommunitycouncil.co.uk

Ms Joy Waters,
56 Heol Rhydaman,
Tycroes,
Rhydaman,
SA18 3QN

Ffôn: 01269 594157
E-bost: joywaters@hotmail.co.uk

Mrs M Y Beynon,
Castle Green,
Heol Bryn,
Llanbedr Pont Steffan,
SA48 7EF

Ffôn: 01570 422348
E-bost: mybeynon@hotmail.co.uk

Mrs J E Stacey,
Tynwaun,
Ffaldybrenin,
Llanwrda,
SA19 8QA

Ffôn: 01558 650238
E-bost: kastacey1@outlook.com

Ms Jane Davies,
14 Blende Road,
Llandeilo,
SA19 6NE

Ffôn: 01558 328264
E-bost: janedavies41@gmail.com

Ms Joy Waters,
56 Heol Rhydaman,
Tycroes,
Rhydaman,
Sir Gaerfyrddin,
SA18 3QN

Ffôn: 01269 594 157
E-bost: joywaters@hotmail.co.uk

Mrs S A Beard,
Prestbury Lodge,
Llanymddyfri,
SA20 0JT

E-bost: Sandra.a.beard@outlook.com

Mr Huw Thomas,
Swyddfeydd y Cyngor,
Neuadd Goffa,
Heol Parc y Minos,
Porth Tywyn,
Sir Gaerfyrddin,
SA16 0BN

Ffôn: 01554 834346

E-bost: info@pembreyburryport-tc.gov.uk
Gwefan: www.pembreyburryport-tc.gov.uk

Mr Ronnie Lloyd Roberts,
Brynview,
Parcyrhos,
Cwmann,
Llanbedr Pont Steffan,
SA48 8DZ

Ffôn: 01570 422700
E-bost: rlr.cwmann@btinternet.com

Councillor Julian Lipman
10 Ocean View 
Pentywyn
SA33 4PZ

E-bost: clerk@pendinecommunitycouncil.co.uk
Gwefan: www.pendinesands.org

Ms. Eryl Pellow
Neuadd Goffa Pontyberem
Pontyberem
SA15 5HU

Rhif ffôn: 01269 871075
E-bost: cyngorcymunedpontyberem@gmail.com

Mrs J Morgan,
Maes y Wawr,
Talyllychau,
Llandeilo,
SA19 7YP

Ffôn:01558 685737
Gwefan: www.talley.org.uk

Mr Alun J Harries,
Neuadd Ddinesig San Pedr,
Sgwâr Nott,
Caerfyrddin,
SA31 1PG

Ffôn: 01267 235199
E-bost: alun@carmarthentowncouncil.gov.uk
Gwefan: www.carmarthentowncouncil.gov.uk

Mrs Stella Jones
Awelon
Penboyr
Felindre
Llandysul
SA44 5JF

Ffôn: 01559 370773
E-bost: clerk@newcastleemlyntowncouncil.co.uk
Gwefan: www.newcastleemlyntowncouncil.co.uk

Mr D Davies,
Fferm Cwmffrwd,
Heol Llandeilo,
Glanaman,
Rhydaman,
SA18 2DZ

Ffon: 07971 026493
E-bost: daidoc@yahoo.co.uk
Gwefan: www.cwmamantc.org

Ms Virginia O'Reilly
Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Caerfyrddin
SA17 4UL

Ffôn: 01554 890203
Ffacs: 01554 891048
E-bost: towncouncil@kidwelly.gov.uk
Gwefan: www.kidwelly.gov.uk

Roger Phillips,
Neuadd y Sir,
Stryd Caerfyrddin,
Llandeilo,
SA19 6AF

Ffôn: 01558 823850
E-bost: clerk@llandeilo.gov.uk
Gwefan: www.llandeilo.gov.uk

Mr Gary Jones,
Clerc y Dre,
Yr Hen Ficerdy,
Sgwâr Neuadd y Dre,
Llanelli,
SA15 3DD

Ffôn: 01554 774352
E-bost: arfond@llanellitowncouncil.gov.uk 
Gwefan: www.llanellitowncouncil.gov.uk

Mr C D Carter
Adelaide House
Llanymddyfri
SA20 0YH

Ffôn: 01550 720432
E-bost: clerk@llandoverytowncouncil.org.uk
Gwefan: www.llandoverytowncouncil.org.uk

Duncan Morgan,
Cyngor Tref Rhydaman,
Heol Iscennen,
Rhydaman
SA18 3BE

Ffôn: 01269 839570
E-bost: clerk@ammanfordtowncouncil.co.uk

 

Mrs Catherine Lloyd-Jenkins
Oriel y Gât
Heol y Pentre
Sanclêr
SA33 4AA

Ffôn:07468 456077
E-Bost: clerk@stclearstowncouncil.co.uk
Gwefan: www.stclearstowncouncil.co.uk

Mr Chris Delaney,
The Farmhouse,
Sir Johns Hill Farm,
Stryd Gosport,
Talacharn,
SA33 4TD

Ffôn: 01994 427019
E-bost:cdelaneyheritage@btinternet.com

Mrs Liza Marie Jones,
Treto Isaf,
Trelech,
Caerfyrddin,
SA33 6SH

Ffôn: 01239 698601 / 07419 137565
E-bost: clerc@trelecharbetws.cymru

Mr Hugh Harries,
Canolfan Plas y Sarn,
Trimsaran,
Llanelli,
SA17 4AA

Ffôn: 01554 810155
E-bost: clerk@trimsarancc.org.uk
Gwefan: www.trimsarancc.org.uk

Llwythwch mwy

Cyngor a Democratiaeth