Aelodau Seneddol

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/07/2023

Etholir Aelodau Seneddol (ASau) yn yr etholiad cyffredinol, gellir galw'r rhain ar unrhyw adeg ond mae'n rhaid eu cynnal o leiaf bob pum mlynedd. Mae pob AS yn gwasanaethu yn Nhŷ'r Cyffredin, sy'n cynrychioli ei etholaeth.

Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Jonathan Edwards
30 Parc Hafan, Castell Newydd Emlyn , Sir Gaerfyrddin, SA38 9AR

Tel: 01239 712952

Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Simon Hart (Ceidwadol)
15 Stryd Sant Ioan, Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin, SA34 0AN

Ffôn: 01994 242002 | Ffôn: 020 7219 3000
E-bost: simon.hart.mp@parliament.uk
Gwefan: www.simon-hart.com

Etholaeth Llanelli

Nia Griffith (Llafur)
6 Heol y Frenhines Victoria, Llanelli, SA15 2TL

Ffôn: 01554 756374
Gwefan: www.niagriffith.org.uk

Cyngor a Democratiaeth