Etholiadau a Phleidleisio

Rydym yn gweithio i gefnogi etholiadau a refferenda a sicrhau eu gynhelir yn dda, gan gynnig cefnogaeth ac arweiniad i'r rhai sy'n cymryd rhan. Bydd yr adran hon yn rhoi manylion am ganlyniadau etholiad blaenorol a gwybodaeth o unrhyw etholiadau sydd ar y gweill neu a gynllunnir ar gyfer y dyfodol.

Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod pleidleiswyr yn gwybod popeth sydd ei angen arnynt i wybod. Cofiwch ddefnyddio eich pleidlais a dweud eich dweud.

 

Nodyn: Os nad ydych yn siŵr sut i gwblhau a dychwelyd eich pleidlais bost, dilynwch y cyfarwyddiadau isod i gwblhau eich pleidlais bost:

  1. Cwblhewch y datganiad pleidlais bost gyda'ch llofnod a'ch dyddiad geni.
  2. Cwblhewch eich papur pleidleisio gyda'ch dewis o ymgeisydd.
  3. Datgysylltwch y papur pleidleisio o'r datganiad a rhowch eich papur pleidleisio yn amlen A gyda chefn y papur pleidleisio yn dangos drwy'r ffenestr.
  4. Rhowch amlen A i mewn yn amlen B a hefyd rhowch y datganiad yn yr amlen hon gyda chefn y datganiad yn wynebu'r ffenestr fel bod cyfeiriad y Swyddog Canlyniadau Lleol yn dangos.

Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Adrannau'r Cyngor

Dweud eich dweud

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Strategaethau a chynlluniau