Cyllideb y Cyngor

3. Datganiad Cyfrifon

Mae’r Datganiad Cyfrifon yn dwyn at ei gilydd, ar ffurf gryno, ein trafodion ariannol. Cyfnod yr adroddiad yw 12 mis, hyd at 31 Mawrth. Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol inni gyhoeddi Datganiad Cyfrifon blynyddol drafft erbyn 31 Mai. Mae’r cyfrifon drafft hyn yn destun archwiliad annibynnol.

Mae’r cyfrifon drafft hefyd yn agored i’w harchwilio gan y cyhoedd a gellir gofyn cwestiynau i’r archwilydd annibynnol. Mae manylion ynghylch y broses hon yn cael eu cyhoeddi yn yr adran hysbysiadau cyhoeddus ar y wefan hon rhwng mis Mai a Gorffennaf. Caiff y cyfrifon archwiliedig terfynol eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a dylent fod wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi erbyn 31 Gorffennaf ond oherwydd effaith barhaus COVID-19 ni chwblhawyd hyn tan fis Medi 2021.