Datganiad Cyfrifon

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/09/2018

Mae’r Datganiad Cyfrifon yn dwyn at ei gilydd, ar ffurf gryno, ein trafodion ariannol. Cyfnod yr adroddiad yw 12 mis, hyd at 31 Mawrth. Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol inni gyhoeddi Datganiad Cyfrifon blynyddol drafft erbyn 30 Mehefin. Mae’r cyfrifon drafft hyn yn destun archwiliad annibynnol.

Mae’r cyfrifon drafft hefyd yn agored i’w harchwilio gan y cyhoedd a gellir gofyn cwestiynau i’r archwilydd annibynnol. Mae manylion ynghylch y broses hon yn cael eu cyhoeddi yn yr adran hysbysiadau cyhoeddus ar y wefan hon ym mis Mai/Mehefin. Mae’r cyfrifon terfynol a archwiliwyd yn cael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a’u cyhoeddi erbyn 30 Medi.

Cyngor a Democratiaeth