Hamdden a Gweithgareddau Awyr Agored

Coronafeirws (COVID-19)

Mae llawer o'n cyfleusterau chwaraeon bellach wedi ailagor. Darganfyddwch pa rai sydd ar agor, a pha rai sydd ar gau ar ein hadran newyddion.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae gennym amrywiaeth eang o gyfleusterau a gwasanaethau hamdden ac awyr agored i gael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach, er mwyn annog ffyrdd egnïol ac iach o fyw. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau fel canolfannau chwaraeon a hamdden, parciau gwledig ac arfordirol, canolfannau bowlio a rhwydwaith cynhwysfawr o ‘hawliau tramwy’ ar draws y sir. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, clybiau ac amrywiaeth eang o fudiadau i roi mentrau ar waith i annog pobl i fod yn egnïol.