Cwcis

Rydym am ddarparu gwasanaethau ar-lein sy'n hawdd eu defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Gall hyn olygu rhoi pytiau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol neu ddyfeisiau eraill sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd tra byddwch yn defnyddio ein gwefan. Cwcis y gelwir y ffeiliau hyn.

Rydym yn defnyddio cwcis i'ch helpu i ddefnyddio'r wefan hon yn effeithlon ac i gyflawni swyddogaethau penodol. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i wybod pwy ydych chi.

Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynghylch sut y mae'r rhai sy'n ymweld â'n safle yn ei ddefnyddio. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ddienw am:

  • nifer yr ymwelwyr â'r safle
  • ble y daeth y rhai sy'n ymweld â'r safle a'r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy
  • beth y mae defnyddwyr yn ei glicio wrth ymweld â'r wefan
  • pa ddyfeisiau a phorwyr y maent yn eu defnyddio i gael mynediad i'r wefan
  • gwybodaeth ddemograffig

Darllenwch ragor am y cwcis a osodir gan Google Analytics

Recite Me

Mae Recite Me yn defnyddio dau gwci:

  • Recite.Persist: Mae hwn yn storio offeryn i ddynodi p’un a ddylai’r bar offer barhau rhwng tudalennau ai peidio
  • Recite.Preferences: Mae hwn yn storio gosodiadau presennol y defnyddiwr fel bod modd eu defnyddio eto ar dudalennau dilynol

Cwcis addasu

Rydym yn defnyddio dau gwci addasu i gofio eich dewisiadau. Defnyddir un i dynnu'r faner "Rydym yn defnyddio cwcis..." ar ôl clicio'r botwm "Rwy'n deall". Mae'r ail gwci ar gyfer defnyddwyr porwyr sydd wedi dyddio i sicrhau bod neges rybuddio ynghylch eu porwr yn ymddangos dim ond ar y dudalen gyntaf y maent yn ymweld â hi.

 

Rydym yn defnyddio Granicus i ddarparu ein ffurflenni ar-lein a'n gwasanaeth MyAccount. Nid ydynt yn gosod cwcis i dracio neu gadw gwyliadwriaeth ar eich dyfais y tu hwnt i gwcis sy'n hanfodol ar gyfer gweithredu'r cynhyrchion hyn megis eich galluogi i fewngofnodi ac aros felly a chofio eich dewisiadau. 

Rheoli eich Cwcis

I gael gwybod sut mae caniatáu, atal, dileu a rheoli cwcis, dilynwch y ddolen gyswllt isod a dewiswch y porwr yr ydych yn ei ddefnyddio. Hefyd gallwch ddarllen tudalennau cymorth annatod neu ar-lein eich porwr i gael rhagor o wybodaeth.

Sut mae rheoli cwcis