Trefnu digwyddiadau

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

O garnifalau cymunedol bach i wyliau penwythnos, triathlon a digwyddiadau beicio rhyngwladol sy'n cynnwys enillwyr gemau Olympaidd ac enillwyr Tour de France, mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn Sir Gaerfyrddin drwy gydol y flwyddyn sy'n denu pobl i'n sir ac yn cyfrannu at ei bywiogrwydd.

Ein nod yw cefnogi trefnwyr digwyddiadau o bob math drwy amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys darparu templedi ar gyfer marchnata, rheoli digwyddiadau, iechyd a diogelwch, syniadau ac awgrymiadau ar sut i gynllunio a darparu eich digwyddiadau a hefyd cymorth ariannol posibl.

Mae nifer o'n gwasanaethau hefyd yn hanfodol wrth ystyried cynnal digwyddiadau mewn canol tref neu ar draeth, priffordd neu os oes angen trwydded ar gyfer eich digwyddiad, felly cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. Mae swyddogion y Cyngor yn aelodau gweithgar o'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau ledled y sir ochr yn ochr â gwasanaethau brys a chyhoeddus eraill a gallant ddarparu cysylltiadau gwerthfawr i chi yn y Sir ac ar lefel genedlaethol.