Trwyddedu a Hawlenni

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os ydych yn bwriadu trefnu digwyddiad, gweithredu sefydliad trwyddedig neu gasglu cyfraniadau elusennol ar y stryd, mae angen ichi fod yn ymwybodol o’r rheoliadau perthnasol ac o’r trwyddedau y bydd yn rhaid ichi eu cael er mwyn sicrhau eich bod yn gweithredu’n unol â’r gyfraith. Rydym yn barod iawn i estyn cymorth ichi â’r broses hon.