Trwyddedu a Hawlenni

Os ydych yn bwriadu trefnu digwyddiad, gweithredu sefydliad trwyddedig neu gasglu cyfraniadau elusennol ar y stryd, mae angen ichi fod yn ymwybodol o’r rheoliadau perthnasol ac o’r trwyddedau y bydd yn rhaid ichi eu cael er mwyn sicrhau eich bod yn gweithredu’n unol â’r gyfraith. Rydym yn barod iawn i estyn cymorth ichi â’r broses hon.