Trwydded anifeiliaid

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae bellach yn orfodol i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel eraill gasglu manylion cyswllt i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu’r GIG. Mae angen cofnodi manylion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr. Mae hyn er mwyn atal lledaeniad COVID-19.

O Fedi 14, 2020, mae'n ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae canllawiau ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae cyfrifoldeb ar swyddogion Lles Anifeiliaid i wneud y canlynol:

  • rhoi cyngor ynghylch agweddau ar drwyddedau lles anifeiliaid
  • archwilio a rhoi trwyddedau i safleoedd sy'n destun deddfwriaeth anifeiliaid megis cynelau lletya cŵn, llety cathod, siopau anifeiliaid anwes, sefydliadau marchogaeth ac eraill
  • ymchwilio i gwynion ynghylch lles anifeiliaid yn y safleoedd hyn
  • cymryd camau ffurfiol yn erbyn troseddwyr lle mae camau eraill heb lwyddo ac ymchwilio i gwynion ynghylch gweithgareddau anghyfreithlon

Mae angen trwyddedau ar gyfer:

  • sefydliadau marchogaeth
  • cadw anifeiliaid peryglus/anifeiliaid gwyllt
  • cynelau lletya cŵn
  • llety cathod
  • sefydliadau bridio cŵn
  • siopau anifeiliaid anwes
Math o sefydliad Ffi newydd Ffi adnewyddu
Lletya anifeiliaid - Llety Cartref £242 £141
Lletya anifeiliaid - Un rhywogaeth £231 £231
Lletya anifeiliaid - Dwy rywogaeth £246 £246
Bridio cŵn - Hyd at 10 gast £440 £262
Bridio cŵn - 11-25 gast £531 £287
Bridio cŵn - 26 - 50 gast £595 £341
Bridio cŵn - 51 - 80 gast £709 £389
Bridio cŵn - Mwy na 80 gast £748 £418
Siopau anifeiliaid anwes £412 £412
Ysgolion marchogaeth - Hyd at 10 ceffyl £356 £356
Ysgolion marchogaeth - 11 - 20 ceffyl £367 £367
Ysgolion marchogaeth - 21 - 50 ceffyl £379 £379
Ysgolion marchogaeth - Mwy na 50 ceffyl £402 £402
Anifeiliaid gwyllt peryglus £1,003 £1,003