Adnewyddu / canslo eich trwydded

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/02/2018

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae ffi flynyddol yn daladwy bob blwyddyn ar ben-blwydd cyflwyno'r drwydded safle neu'r dystysgrif safle clwb. Caiff anfoneb ei hanfon at ddeiliad y drwydded safle neu i'r cyfeiriad anfonebu enwebedig yn gofyn am dalu'r ffi.

Os nad yw'r ffi flynyddol wedi cael ei thalu erbyn y dyddiad perthnasol, mae'n ofynnol i ni atal y drwydded safle neu'r dystysgrif tan fod y ffi yn cael ei thalu. Os ydych yn dymuno talu'r ffi flynyddol a bod eich trwydded neu'ch tystysgrif wedi cael ei hatal, dylech dalu ar unwaith a chysylltu â ni er mwyn i ni ganslo'r rhybudd atal.

Os nad ydych yn defnyddio'r safle neu os nad oes angen trwydded safle neu dystysgrif safle clwb arnoch bellach, rhaid i chi ildio'r drwydded cyn y dyddiad pan fydd y ffi flynyddol yn ddyledus, neu bydd y ffi flynyddol yn dal i fod yn daladwy, hyd yn oed os nad yw'r safle'n masnachu bellach.