Adnewyddu / canslo eich trwydded

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2023

Mae ffi flynyddol yn daladwy bob blwyddyn ar ben-blwydd cyflwyno'r drwydded safle neu'r dystysgrif safle clwb. Caiff anfoneb ei hanfon at ddeiliad y drwydded safle neu i'r cyfeiriad anfonebu enwebedig yn gofyn am dalu'r ffi.

Os nad yw'r ffi flynyddol wedi cael ei thalu erbyn y dyddiad perthnasol, mae'n ofynnol i ni atal y drwydded safle neu'r dystysgrif tan fod y ffi yn cael ei thalu. Os ydych yn dymuno talu'r ffi flynyddol a bod eich trwydded neu'ch tystysgrif wedi cael ei hatal, dylech dalu ar unwaith a chysylltu â ni er mwyn i ni ganslo'r rhybudd atal.

Os nad ydych yn defnyddio'r safle neu os nad oes angen trwydded safle neu dystysgrif safle clwb arnoch bellach, rhaid i chi ildio'r drwydded cyn y dyddiad pan fydd y ffi flynyddol yn ddyledus, neu bydd y ffi flynyddol yn dal i fod yn daladwy, hyd yn oed os nad yw'r safle'n masnachu bellach.