Canllawiau Brexit

Gan nad yw'r Senedd wedi llwyddo i gytuno ar gytundeb Brexit hyd yn hyn, mae'r Undeb Ewropeaidd bellach wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer Brexit hyd at 31 Ionawr, 2020.

Ni ellir diystyru Brexit heb gytundeb, felly ar y sail honno mae'r cyngor, gan weithio gyda phartneriaid, yn parhau i wneud paratoadau ar gyfer Brexit er mwyn lleihau'r posibilrwydd o darfu ar wasanaethau'r Cyngor.

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod gwefan siop un stop ar gael ar gyfer preswylwyr a busnesau, sy'n darparu ystod o wybodaeth am yr holl faterion yn ymwneud â Brexit.