Canllawiau Brexit

Gadawodd y DU yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr, 2020.

Mae trafodaethau bellach yn cael eu cynnal rhwng Llywodraeth y DU a'r UE i ddod i gytundeb ar eu perthynas yn y dyfodol. Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd y rhan fwyaf o reolau a threfniadau masnachu presennol yr UE yn parhau i fod ar waith. 

Os ydych chi'n ddinesydd yr UE gallwch chi a'ch teulu wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021. Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar agor a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 30 Mehefin 2021. Mae'n rhaid eich bod wedi dechrau byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020.

Mae rhagor o wybodaeth am yr holl faterion yn ymwneud â Brexit ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.