Canllawiau Brexit

Gadawodd y DU yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr, 2020.

Mae trafodaethau bellach yn cael eu cynnal rhwng Llywodraeth y DU a'r UE i ddod i gytundeb ar eu perthynas yn y dyfodol. Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd y rhan fwyaf o reolau a threfniadau masnachu presennol yr UE yn parhau i fod ar waith. 

Mae dal angen i ddinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU wneud cais am Statws Sefydlog erbyn diwedd 2020.

Mae rhagor o wybodaeth am yr holl faterion yn ymwneud â Brexit ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.