Canllawiau Brexit

O safbwynt Llywodraeth y DU, bydd y DU yn gadael yr UE gyda chytundeb neu heb gytundeb doed a ddelo ar 31 Hydref, 2019. Wrth i'r DU baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid i baratoi ar gyfer Brexit. Mae'r Cyngor yn rhoi nifer o fesurau ar waith, gan gynnwys adolygu holl wasanaethau'r Cyngor i gyflwyno cynlluniau wrth gefn, os bydd angen.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu gwefan siop un stop ar gyfer preswylwyr a busnesau, sy'n darparu ystod o wybodaeth am yr holl faterion yn ymwneud â Brexit.