A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Priffyrdd a thrafnidiaeth

Pobl hŷn

Parcio i'r anabl

Posteri anghyfreithlon

PDG

Pa drwyddedau sydd ei angen arnoch i fasnachu yn yr awyr agored?

Pa mor hir i gadw cofnodion

Pa mor ymarferol yw'r digwyddiad?

Padlwyr Llandysul

Parcio

Parcio a theithio

Parcio am ddim yng nghanol trefi

ParentPay

Partneriaeth â Rhieni

Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin

Parth busnes

Parth Twf Cross Hands

Pass Plus Cymru

Penderfyniadau swyddogion

Pentre Awel

Pentref Galwedigaethol Llaenlli

Perchnogion tŷ rhannu ecwiti

Pibelli cyddwysiad wedi'i rhewi

Plas Llanelly

Poblogaeth

Polisi Cynllunio

Polisi gosodiadau lleol

Polisi trwyddedu

Polisiau

Pont pwyso cyhoeddus

Pontyberem - Archfarchnad CK's

Prif Gynllun Porth Tywyn

Porth Tywyn - Co-op

Prentisiaethau

Preswylfeydd gwag

Pridiannau Tir Lleol

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Prisiau a thocynnau

Problemau corfforol a/neu feddygol

Profiad Gwaith

Proffil Iaith Sir Gâr

Proffil Wardiau Etholiadol a Sirol

Prosiect Britheg y Gors Caeau Mynydd Mawr - Cadwraeth ar raddfa tirwedd yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin

Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin - Dr M'z

Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Pryd mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig?

Prydau ysgol

Prydau Ysgol am Ddim a Phrydau Ysgol Am Ddim i bob Plentyn Ysgol Gynradd

Prydau ysgol gynradd

Prydau ysgol uwchradd

Pryfed Peillio

Prynu i Dalu

Prynwch efo Hyder

Prynwch Efo Hyder

Pwll Lludw a Merllyn y Pwll

Pwy yw pwy yn nhwristiaeth y DU a Chymru

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Safonau

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Priffyrdd a thrafnidiaeth