A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Priffyrdd a thrafnidiaeth

Pobl hŷn

Parcio i'r anabl

Posteri anghyfreithlon

Pa drwyddedau sydd ei angen arnoch i fasnachu yn yr awyr agored?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa mor hir i gadw cofnodion

Pa mor ymarferol yw'r digwyddiad?

Parcio

Parcio a theithio

Parcio am ddim yng nghanol trefi

ParentPay

Partneriaeth â Rhieni

Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin

Parth busnes

Parth Twf Cross Hands

Pass Plus Cymru

Penderfyniadau swyddogion

Perchnogion tŷ rhannu ecwiti

Perthi uchel

Pibelli cyddwysiad wedi'i rhewi

Poblogaeth

Polisi Cynllunio

Polisi gosodiadau lleol

Polisi trwyddedu

Pont pwyso cyhoeddus

Pontyberem - Archfarchnad CK's

Porth Tywyn - Co-op

Prentisiaethau

Preswylfeydd gwag

Pridiannau Tir Lleol

Prisiau a thocynnau

Problemau corfforol a/neu feddygol

Profiad gwaith

Proffil Iaith Sir Gâr

Proffil Wardiau Etholiadol a Sirol

Prosiect Britheg y Gors Caeau Mynydd Mawr - Cadwraeth ar raddfa tirwedd yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin

Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin - Dr M'z

Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Pryd mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig?

Prydau ysgol

Prydau ysgol am ddim

Prydau ysgol gynradd

Prydau ysgol uwchradd

Pryfed Peillio

Prynwch efo Hyder

Prynwch Efo Hyder

Pwll Lludw a Merllyn y Pwll

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy yw pwy yn nhwristiaeth y DU a Chymru

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Safonau

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Priffyrdd a thrafnidiaeth