A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Priffyrdd a thrafnidiaeth

Pobl hŷn

Parcio i'r anabl

Posteri anghyfreithlon

PDG

Pa drwyddedau sydd ei angen arnoch i fasnachu yn yr awyr agored?

Pa mor hir i gadw cofnodion

Pa mor ymarferol yw'r digwyddiad?

Padlwyr Llandysul

Parcio

Parcio a theithio

Parcio am ddim yng nghanol trefi

ParentPay

Partneriaeth â Rhieni

Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin

Parth busnes

Parth Twf Cross Hands

Pass Plus Cymru

Penderfyniadau swyddogion

Pentref Galwedigaethol Llaenlli

Penwythnos Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Perchnogion tŷ rhannu ecwiti

Pibelli cyddwysiad wedi'i rhewi

Plas Llanelly

Poblogaeth

Polisi Cynllunio

Polisi gosodiadau lleol

Polisi trwyddedu

Polisiau

Pont pwyso cyhoeddus

Pontyberem - Archfarchnad CK's

Porth Tywyn - Co-op

Prentisiaethau

Preswylfeydd gwag

Pridiannau Tir Lleol

Prisiau a thocynnau

Problemau corfforol a/neu feddygol

Profiad gwaith

Proffil Iaith Sir Gâr

Proffil Wardiau Etholiadol a Sirol

Prosiect Britheg y Gors Caeau Mynydd Mawr - Cadwraeth ar raddfa tirwedd yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin

Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin - Dr M'z

Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Pryd mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig?

Prydau ysgol

Prydau ysgol am ddim

Prydau ysgol gynradd

Prydau ysgol uwchradd

Pryfed Peillio

Prynwch efo Hyder

Prynwch Efo Hyder

Pwll Lludw a Merllyn y Pwll

Pwy yw pwy yn nhwristiaeth y DU a Chymru

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Safonau

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Priffyrdd a thrafnidiaeth