Hawliwch bopeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2024

Rydym ni'n gwybod pa mor anodd yw hi pan fo angen cymorth arnoch ond heb fod yn gwybod ble i droi - rydym am i chi wybod ein bod ni yma ar eich cyfer.

Mae gennym dîm ymroddedig o ymgynghorwyr a all helpu - mae sefyllfa pawb yn wahanol, ond rydym yma i wrando a'ch helpu i wneud cais am y cymorth, y gwasanaethau a'r arian y mae gennych hawl iddynt.

Ochr yn ochr â'n tîm o ymgynghorwyr, mae gennym bellach swyddogion cyllidebu penodedig sy'n gallu eich helpu a'ch cefnogi gyda materion ariannol.

I gychwyn arni, mae angen ychydig o fanylion arnom - llenwch ein ffurflen ar-lein a bydd un o'n tîm yn eich ffonio ar adeg sy'n gyfleus i chi neu'n anfon e-bost atoch o fewn 5 diwrnod gwaith.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am fudd-daliadau, cyngor a mwy ar y dudalen hon. Gallwch ddod i hyd i'r rhain fesul categori a gwneud cais ar-lein a chofiwch ein bod ni yma i helpu os oes angen.

Help gan ymgynghorydd

  • Pob categori