Marchnadoedd

Rydym yn cynnal marchnadoedd ledled y sir, sy'n cynnig dewis eang o gynnyrch gan werthwyr.  Mae'r marchnadoedd yn cynnwys cigyddion, gwerthwyr pysgod, cawsiau arbennig, delicatessens, caffis, ffrwythau a llysiau ffres, ffasiwn, hen bethau, siopau trin gwallt a llawer mwy. Mae'r ddwy farchnad dan do yng Nghaerfyrddin a Llanelli yng nghanol y trefi, ac mae'r ddwy yn cynnig cymysgedd o stondinau sy'n gwerthu nwyddau hen a newydd. Rydym hefyd yn cynnal marchnadoedd awyr agored yn wythnosol yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Llandeilo.