Marchnadoedd

Coronafeirws (COVID-19)

Mae marchnadoedd dan do Llanelli a Chaerfyrddin wedi ailagor.

Mae'r toiledau ym Marchnad Dan Do Llanelli hefyd wedi ailagor. Mae toiledau Marchnad Dan Do Caerfyrddin yn parhau i fod ar gau yn unol â chanllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol. Bydd disgwyl i unrhyw un sy'n defnyddio'r toiledau dalu sylw i'r cyngor a'r arwyddion.

Mae nifer yr ymwelwyr yn cael ei gyfyngu ac mae yna systemau ar waith i reoli mynedfeydd ac allanfeydd yn ogystal â mannau diheintio dwylo. A fyddech cystal â chadw at y canllawiau diogelwch newydd ac ystyried y rheiny sydd o'ch cwmpas pan fyddwch yn ymweld.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn cynnal marchnadoedd ledled y sir, sy'n cynnig dewis eang o gynnyrch gan werthwyr, gan gynnwys cigyddion, gwerthwyr pysgod, cawsiau arbennig, delicatessens, caffis, ffrwythau a llysiau ffres, ffasiwn, hen bethau, siopau trin gwallt a llawer mwy. Mae'r ddwy farchnad dan do yng Nghaerfyrddin a Llanelli yng nghanol y trefi, ac mae'r ddwy yn cynnig cymysgedd o stondinau sy'n gwerthu nwyddau hen a newydd. Rydym hefyd yn cynnal marchnadoedd awyr agored yn wythnosol yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Llandeilo.