Dewiswch iaith
  • Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

Cigydd Albert Rees

Cigoedd cartref, cigoedd cartref wedi'u halltu, selsig a ffagots a wnaed ar safle'r siop.

Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 8:30 - 4:30

01267 231204

info@carmarthenham.co.uk

www.carmarthenham.co.uk

Ami

Ffasiwn cain Eidaleg ar gyfer y ffasiynol a'r ifanc eu hysbryd. Hefyd ystod eang o addurniadau ac anrhegion o bob cwr o'r byd.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:30 - 5:30

07795576739

Angels Whispers

Rydym yn gwerthu eitemau ysbrydol gan gynnwys cardiau tarot, crisialau a gemfeini, olewau naws, bowlenni sain, llyfrau ysbrydol, anrhegion anarferol, ffyn a chonau arogldarth, dreigiau a phenglogau.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:30 - 4.30

07530700697

hmartinkeith@aol.com

Ask-Dot

Chwilio am het neu fascinator ar gyfer achlysur arbennig? Siaradwch â Dot yn Ask-Dot ar gyfer hetiau priodas, fascinators, bagiau, ategolion, yn ogystal â gweuwaith.

Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 9.30 - 4.30

07967133650

hot4dot@hotmail.co.uk

Bennett's Bait and Tackle

Stondin gyfeillgar sy'n gwerthu offer pysgota ac abwyd ym marchnad Caerfyrddin, gydag abwyd byw, marw a rhewllyd ar gael. Mae detholiad enfawr o abwydau 'pop-up', boilis ac abwydau daear ar gael ynghyd â'r holl gêr pysgota, bagiau a dillad sydd eu hangen arnoch.

 

Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 9:30 - 4:30

07508 972 094

leightonbennett88@gmail.com

http://www.bennettsforfishing.co.uk/

Beth's Cafe

Prydau fwyd fel bydde chi'n coginio yn eich cartref, tatws pob, brechdanau, brechdanau wedi'u tostio, cacennau, melysion a diodydd.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 8:00 - 4:00

Bo Peep

Siop ddillad plant o enedigaeth i 10 oed.

Dydd Llun 10:00 - 4:00, Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 9:00 - 5:00

01267 237702

leggsuzette@gmail.com

Cane and leather

Busnes teuluol sydd wedi bod yn y farchnad ers 1999. Ystod eang o bagiau llaw / pyrsiau, bagiau siopa, bagiau cefn & ymbarelau. Hefyd basgedi coed, storio & coginio.

Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 9:30 - 4:30

01267 223683

Doug.Ashtonhandbags@yahoo.co.uk

Hwb