Meysydd Parcio a Thaliadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/02/2024

Taliadau Maes Parcio

Ceir isod restr o'r holl feysydd parcio a reolir gan ein Gwasanaethau Parcio. Cewch wybodaeth am daliadau arhosiad byr/hir a thaliadau tocynnau tymor. Gallwch brynu tocynnau tymor am 3, 6 neu 12 mis gan ein harianwyr yn ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Sanclêr fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio Sanclêr

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd ar arhosiad Pris
Drwy'r dydd £1.70 
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50 
Tocyn tymor 6 mis £185 
Tocyn tymor 12 mis £370 

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Castellnewydd Emlyn fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Y Mart, Castell Newydd Emlyn

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Cawdor, Castell Newydd Emlyn

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00
Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Castell, Castell Newydd Emlyn

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Caerfyrddin fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Mawrth a Dydd Iau, 3.30pm - 6pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio San Pedr

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60
Mwy na 4 awr (Arhosiad hir, mannau gwyn yn unig) £2.50
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Maes Parcio Heol Ioan

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60
Mwy na 4 awr (Arhosiad hir, mannau glas yn unig) £2.50
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Y Cei

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Heol Awst

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Parc y Brodyr

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Heol Las

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Heol y Prior

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.80
Tocyn tymor 3 mis £97.50
Tocyn tymor 6 mis £195
Tocyn tymor 12 mis £390

Neuadd y Sir

Taliadau yn berthnasol: Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

3 Heol Spilman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

Parc Myrddin

Taliadau yn berthnasol: Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £2.50
Tocyn tymor 3 mis £23
Tocyn tymor 6 mis £46
Tocyn tymor 12 mis £92

Maes Parcio Heol yr Orsaf

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £2.50
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Maes Parcio i Fysiau/Coetis Heol yr Orsaf

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £5.00

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR yng nghanol tref Caerfyrddin.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR yng nghanol tref Caerfyrddin [ac eithrio maes parcio Heol y Prior].

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llanelli fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun a Dydd Mawrth, 10am - 4pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Fel rhan o'r pum diwrnod parcio am ddim mae'r cyngor yn cynnig canol trefi bob blwyddyn, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo parcio am ddim yn Nhref Llanelli o ddydd Mercher 27ain o Mawrth 2024 Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer.

Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.40
Hyd at 1 awr £1.40
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.00
Hyd at 4 awr £2.20
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Stryd yr Eglwys

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.40
Hyd at 1 awr £1.40
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.00
Hyd at 4 awr £2.20
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Stryd Thomas/ Edgar

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £1.90
Tocyn tymor 3 mis £105
Tocyn tymor 6 mis £210
Tocyn tymor 12 mis £420

Maes Parcio Heol Vauxhall

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.40
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Porth y Dwyrain

Taliadau yn berthnasol:

  • Mannau Arferol: Bob dydd: 08:00 - 18:00
  • Mannau Glas: Bob dydd: 10:00 - 18:00
  • Mannau Coch: Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00
Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr £1.40
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.00
Hyd at 4 awr £2.20

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR yng nghanol tref Llanelli.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR yng nghanol tref Llanelli [ac eithrio maes parcio Stryd Edgar].

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Rhydaman gallwch parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher 10yb -2yh. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Stryd Marged, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd Lloyd, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Carregamman, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn : 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd y Gwynt, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Maes Parcio Baltic, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd y Neuadd, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr

£0.90

Hyd at 4 awr £1.20

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llandeilo fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Fel rhan o'r pum diwrnod parcio am ddim mae'r cyngor yn cynnig canol trefi bob blwyddyn, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo parcio am ddim yn Nhref Llandeilo o ddydd Gwener i ddydd Sadwrn 22ain a 23ain Mawrth 2024, a hefyd dydd Gwener i ddydd Sul 29ain - 31ain Mawrth 2024. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer.

Heol Cilgant, Llandeilo

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llanymddyfri fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio'r Castell, Llanymddyfri

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Gellir prynu hawlenni parcio blynyddol ar-lein ar gyfer Parc Gwledig Pen-bre*, Llyn Llech Owain a Pharc Arfordirol y Mileniwm.

Os nad ydych yn gallu prynu eich hawlen barcio gartref a bod angen cymorth arnoch, gallwch fynd i un o'r lleoliadau canlynol lle bydd y staff yn fwy na bodlon eich helpu: 

  • Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre, Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ 
  • Yr Hwb Llanelli, 36 Stryd Stepney, Llanelli SA15 3TR 
  • Yr Hwb Rhydaman, 41 Stryd y Cei, Rhydaman SA18 3BS
  • Yr Hwb Caerfyrddin, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin SA31 1LE

I wneud cais am hawlen parcio blynyddol, bydd angen i chi lanlwytho dogfennaeth, neu ddod â hi gyda chi os ydych yn prynu hawlen ar y safle, i ddangos bod eich cerbyd/cerbydau wedi'i gofrestru i'ch cyfeiriad cartref. (Llyfr cofnod neu ddogfen yswiriant)

Prynu hawlen parcio blynyddol

Mae'r meysydd parcio canlynol yn cael eu rheoli gan Barc Arfordirol y Mileniwm, i drafod unrhyw daliadau neu faterion ynghylch hawlenni blynyddol, cysylltwch â:

Doc y Gogledd, Parc Dŵr y Sandy, y Bynea, Harbwr Porth Tywyn, Meysydd Gŵyl, Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Marsh Road, Pentywyn, Mynydd Mawr, y Tymbl, Coetiroedd, Cefneithin, Coetiroedd, Porth Tywyn.

Mae'r meysydd parcio canlynol yn cael eu rheoli gan Barc Arfordirol y Mileniwm:

Doc y Gogledd, Parc Dŵr y Sandy, y Bynea, Harbwr Porth Tywyn, Meysydd Gŵyl, Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Marsh Road, Pentywyn, Mynydd Mawr, y Tymbl, Coetiroedd, Cefneithin, Coetiroedd, Porth Tywyn.

I drafod unrhyw daliadau neu faterion ynghylch tocynnau tymor, bydd angen i chi ffonio 01554 742435

 

Maes Parcio

Os hoffech ddod o hyd i faes parcio drwy chwilio am leoliad, gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio ein map meysydd parcio isod:

    Teithio, Ffyrdd a Pharcio