Meysydd Parcio a Thaliadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/11/2023

Taliadau Maes Parcio

Ceir isod restr o'r holl feysydd parcio a reolir gan ein Gwasanaethau Parcio. Cewch wybodaeth am daliadau arhosiad byr/hir a thaliadau tocynnau tymor. Gallwch brynu tocynnau tymor am 3, 6 neu 12 mis gan ein harianwyr yn ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Sanclêr fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio Sanclêr

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd ar arhosiad Pris
Drwy'r dydd £1.70 
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50 
Tocyn tymor 6 mis £185 
Tocyn tymor 12 mis £370 

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Castellnewydd Emlyn fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Y Mart, Castell Newydd Emlyn

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Cawdor, Castell Newydd Emlyn

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00
Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Castell, Castell Newydd Emlyn

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Caerfyrddin fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Mawrth a Dydd Iau, 3.30pm - 6pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio San Pedr

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr £0.70
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60
Mwy na 4 awr (Arhosiad hir, mannau gwyn yn unig) £2.50
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Maes Parcio Heol Ioan

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60
Mwy na 4 awr (Arhosiad hir, mannau glas yn unig) £2.50
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Y Cei

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Heol Awst

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Parc y Brodyr

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Heol Las

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.40
Hyd at 4 awr £3.60

Heol y Prior

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.80
Tocyn tymor 3 mis £97.50
Tocyn tymor 6 mis £195
Tocyn tymor 12 mis £390

Neuadd y Sir

Taliadau yn berthnasol: Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

3 Heol Spilman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.20
Hyd at 4 awr £3.40

Parc Myrddin

Taliadau yn berthnasol: Dydd Sadwrn & Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £2.50
Tocyn tymor 3 mis £23
Tocyn tymor 6 mis £46
Tocyn tymor 12 mis £92

Maes Parcio Heol yr Orsaf

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £2.50
Tocyn tymor 3 mis £142.50
Tocyn tymor 6 mis £285
Tocyn tymor 12 mis £570

Maes Parcio i Fysiau/Coetis Heol yr Orsaf

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £5.00

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR yng nghanol tref Caerfyrddin.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR yng nghanol tref Caerfyrddin [ac eithrio maes parcio Heol y Prior].

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llanelli fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun a Dydd Mawrth, 10am - 4pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.40
Hyd at 1 awr £1.40
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.00
Hyd at 4 awr £2.20
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Stryd yr Eglwys

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.40
Hyd at 1 awr £1.40
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.00
Hyd at 4 awr £2.20
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Stryd Thomas/ Edgar

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £1.90
Tocyn tymor 3 mis £105
Tocyn tymor 6 mis £210
Tocyn tymor 12 mis £420

Maes Parcio Heol Vauxhall

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy'r dydd £2.40
Tocyn tymor 3 mis £137.50
Tocyn tymor 6 mis £275
Tocyn tymor 12 mis £550

Maes Parcio Porth y Dwyrain

Taliadau yn berthnasol:

  • Mannau Arferol: Bob dydd: 08:00 - 18:00
  • Mannau Glas: Bob dydd: 10:00 - 18:00
  • Mannau Coch: Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig: 08:00 - 18:00
Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr £1.40
Hyd at 2 awr £1.80
Hyd at 3 awr £2.00
Hyd at 4 awr £2.20

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR yng nghanol tref Llanelli.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR yng nghanol tref Llanelli [ac eithrio maes parcio Stryd Edgar].

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Rhydaman gallwch parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher 10yb -2yh. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Stryd Marged, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd Lloyd, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Carregamman, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn : 08:00 - 18:00 | Dydd Sul: 12:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd y Gwynt, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Maes Parcio Baltic, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Stryd y Neuadd, Rhydaman

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Hyd at 1 awr

£0.90

Hyd at 4 awr £1.20

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llandeilo fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Heol Cilgant, Llandeilo

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

Yn Llanymddyfri fe fydd parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr o ddydd Llun i ddydd Mercher, 10am -2pm. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot.

Fel rhan o'r pum diwrnod parcio am ddim mae'r cyngor yn cynnig canol trefi bob blwyddyn, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo parcio am ddim yn Nhref Llanymddyfri ar ddydd Gwener y 24ain o Dachwedd 2023. Bydd dal angen i chi gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer. 

Maes Parcio'r Castell, Llanymddyfri

Taliadau yn berthnasol: Bob dydd: 08:00 - 18:00

Hyd yr arhosiad Pris
Drwy’r dydd £1.70
Hyd at 1 awr £0.90
Hyd at 4 awr £1.20
Tocyn tymor 3 mis £92.50
Tocyn tymor 6 mis £185
Tocyn tymor 12 mis £370

Trosglwyddo tocynnau talu ac arddangos

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad BYR yn nhrefi Rhydaman, Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad BYR a leolir yn y trefi dywededig.

Bydd modd trosglwyddo tocyn a brynir o’r Peiriant Tocyn hwn ym Maes Parcio arhosiad HIR yn nhrefi Rhydaman [ac eithiro maes parcio Stryd y Neuadd], Llandeilo, Llanymddyfri a Chastell Newydd Emlyn, a hynny rhwng pob maes parcio/man parcio arhosiad HIR a leolir yn y trefi dywededig.

Gellir prynu hawlenni parcio blynyddol ar-lein ar gyfer Parc Gwledig Pen-bre*, Llyn Llech Owain a Pharc Arfordirol y Mileniwm.

Os nad ydych yn gallu prynu eich hawlen barcio gartref a bod angen cymorth arnoch, gallwch fynd i un o'r lleoliadau canlynol lle bydd y staff yn fwy na bodlon eich helpu: 

  • Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre, Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ 
  • Yr Hwb Llanelli, 36 Stryd Stepney, Llanelli SA15 3TR 
  • Yr Hwb Rhydaman, 41 Stryd y Cei, Rhydaman SA18 3BS
  • Yr Hwb Caerfyrddin, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin SA31 1LE

I wneud cais am hawlen parcio blynyddol, bydd angen i chi lanlwytho dogfennaeth, neu ddod â hi gyda chi os ydych yn prynu hawlen ar y safle, i ddangos bod eich cerbyd/cerbydau wedi'i gofrestru i'ch cyfeiriad cartref. (Llyfr cofnod neu ddogfen yswiriant)

Prynu hawlen parcio blynyddol

Mae'r meysydd parcio canlynol yn cael eu rheoli gan Barc Arfordirol y Mileniwm, i drafod unrhyw daliadau neu faterion ynghylch hawlenni blynyddol, cysylltwch â:

Doc y Gogledd, Parc Dŵr y Sandy, y Bynea, Harbwr Porth Tywyn, Meysydd Gŵyl, Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Marsh Road, Pentywyn, Mynydd Mawr, y Tymbl, Coetiroedd, Cefneithin, Coetiroedd, Porth Tywyn.

Mae'r meysydd parcio canlynol yn cael eu rheoli gan Barc Arfordirol y Mileniwm:

Doc y Gogledd, Parc Dŵr y Sandy, y Bynea, Harbwr Porth Tywyn, Meysydd Gŵyl, Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Marsh Road, Pentywyn, Mynydd Mawr, y Tymbl, Coetiroedd, Cefneithin, Coetiroedd, Porth Tywyn.

I drafod unrhyw daliadau neu faterion ynghylch tocynnau tymor, bydd angen i chi ffonio 01554 742435

 

Maes Parcio

Os hoffech ddod o hyd i faes parcio drwy chwilio am leoliad, gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio ein map meysydd parcio isod:

    Teithio, Ffyrdd a Pharcio