Parcio

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/04/2024

Rydym yn gweithredu meysydd parcio agored ac aml-lawr ledled y Sir. Mae rheoli parcio da yn hanfodol i sicrhau y gall trigolion ac ymwelwyr symud yn rhydd ac yn ddiogel o fewn yr awdurdod, gan ba bynnag cyfrwng cludo, ar fws, trên neu ar droed.

Ein tasg ni yw i gadw llifo traffig, gan sicrhau, lle bynnag y bo modd, mae dyraniad teg a digonol o adnoddau parcio i gwrdd ag anghenion amrywiol y trigolion, ymwelwyr a busnesau. Rydym yn gyfrifol am reoli a gorfodi parcio a theithio, meysydd parcio, parcio preswyl, parcio ar y stryd a pharcio ar gyfer bysiau.

 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio