Adrannau'r Cyngor

Y Tîm Rheoli Corfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, sy'n goruchwylio gweithrediad gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd. Mae pump chyfarwyddiaeth yn strwythur corfforaethol y Cyngor sy'n gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol:

Y Prif Weithredwr

Rheoli Pobl, Adfywio a Pholisi, Technoleg Gwybodaeth, Gweinyddiaeth a’r Gyfraith.

Addysg a Phlant

Y Gwasanaethau Plant, Gwasanaethau Addysg, Cwricwlwm a Lles, Effeithiolrwydd Ysgolion a Datblygu Strategol.

Gwasanaethau Corfforaethol 

Cyllid, Archwilio a Chaffael.

Gwasanaethau Cymunedau

Cymorth Busnes a Gwella Gwasanaethau, Comisiynu, Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Hamdden, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Gwasanaethau Integredig, Anghenion Cymhleth Rhanbarthol a Gwasanaethau Pontio.

Amgylchedd

Y Gwasanaethau Cynllunio, Cymorth Busnes, Datblygu a Pherfformiad, Eiddo, Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff, Trafnidiaeth a Pheirianneg.