Adrannau'r Cyngor

Y Tîm Rheoli Corfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, sy'n goruchwylio gweithrediad gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd. Mae pump chyfarwyddiaeth yn strwythur corfforaethol y Cyngor sy'n gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol:

Y Prif Weithredwr

Rheoli Pobl, Adfywio a Pholisi, Technoleg Gwybodaeth, Gweinyddiaeth a’r Gyfraith.

Addysg a Phlant

Y Gwasanaethau Plant, Gwasanaethau Addysg, Cwricwlwm a Lles, Effeithiolrwydd Ysgolion a Datblygu Strategol.

Gwasanaethau Corfforaethol 

Cyllid, Archwilio a Chaffael.

Cymunedau

Gwasanaethau Tai, Diogelu'r Cyhoedd, Gofal a Chymorth, Gwasanaethau Hamdden, Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu a Diogelu, Gwasanaethau Integredig, Comisiynu, Cefnogaeth Busnes a Swyddogaethau Perfformiad, Dadansoddi a Systemau.

Amgylchedd

Y Gwasanaethau Cynllunio, Cymorth Busnes, Datblygu a Pherfformiad, Eiddo, Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff, Priffyrdd a Thrafnidiaeth.

Cyngor a Democratiaeth