Addysg ac Ysgolion

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd pob disgybl yn dychwelyd i'r ysgol yn nhymor yr hydref, bydd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi am y dyddiad y disgwylir i’ch plentyn ddychwelyd.

Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i’r holl ddisgyblion cymwys sydd wedi bod drwy'r broses ymgeisio nad ydynt yn gallu gwneud eu ffordd eu hunain i'r ysgol.

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol.

Bydd prydau ysgol yn cael eu darparu i ddisgyblion ym mhob ysgol o 14 Medi ymlaen. Bydd angen i ddisgyblion ddod â chinio pecyn tan y dyddiad hwn.

Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.