Addysg ac Ysgolion

Rydym yn cynorthwyo plant a phobl ifanc i wireddu eu potensial ac i fod yn ddiogel. Yn ogystal â'r 1 meithrinfa, 95 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd a 2 ysgol arbennig yr ydym yn eu cynnal, rydym hefyd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys gwasanaethau ieuenctid, cludiant o'r cartref i'r ysgol, prydau ysgol, derbyn disgyblion i ysgolion a throsglwyddo, a gwasanaeth cynnal llywodraethwyr ysgolion.

Addysg ac Ysgolion