Addysg ac Ysgolion

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd ysgolion yn ailagor o 29 Mehefin tan 17 Gorffennaf er mwyn i ddisgyblion ‘Ddod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, a Pharatoi ar gyfer yr Haf a mis Medi’. Mae mwy o wybodaeth i rieni ar gael yn ein hadran Newyddion. Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.