Dyddiadau'r tymhorau a gwyliau ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/04/2022

I gael y wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â newidiadau oherwydd Covid-19, ewch i'n tudalen Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion.


Tymor Tymor yn dechrau Hanner tymor Diwedd y tymor
Haf 2022 Dydd Llun 25ain Ebrill Dydd Llun 30ain Mai - Dydd Gwener 3ydd Mehefin Dydd Mawrth 19eg Gorffennaf
Hydref 2022 Dydd Llun 5ed Medi Dydd Llun 31ain Hydref - Dydd Gwener 4ydd Tachwedd Dydd Gwener 23ain Rhagfyr
Gwanwyn 2023 Dydd Llun 9fed Ionawr Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror Dydd Gwener 31ain Mawrth
Haf 2023 Dydd Llun 17eg Ebrill Dydd Llun 29ain Mai - Dydd Gwener 2il Mehefin Dydd Gwener 21ain Gorffennaf
Hydref 2023  Dydd Llun 4ydd Medi Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd Dydd Gwener 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2024 Dydd Llun 8fed Ionawr Dydd Llun 12fed Chwefror - Dydd Gwener 16eg Chwefror Dydd Gwener 22ain Mawrth
Haf 2024 Dydd Llun 8fed Ebrill Dydd Llun 27ain Mai - Dydd Gwener 31ain Mai  Dydd Gwener 19eg Gorffennaf

Dyddiau HMS Penodol

  • Dydd Mercher 1af Medi 2021
  • Dydd Gwener 2il Medi 2022
  • Dydd Gwener 1af Medi 2023

Ar gyfer diwrnodau HMS Dynodedig i’r ysgolion, cysylltwch â'r ysgol berthnasol. Fel arfer, mae gan ysgolion 5 diwrnod HMS yn ystod y flwyddyn academaidd (gan gynnwys y diwrnodau dynodedig).
Sylwch: Mae Llywodraeth Cymru wedi galluogi ysgolion i gau i ddysgyblion am ddiwrnod HMS ychwanegol yn ystod tymhorau’r haf yn 2020, 2021 a 2022, yn benodol ar gyfer Dysgu Proffesiynol i baratoi ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd.

Gwener y Groglith

  • 15fed Ebrill 2022
  • 7fed Ebrill 2023
  • 29ain Mawrth 2024

Gŵyl Fai

  • 2il Mai 2022
  • 1af Mai 2023
  • 6ed Mai 2024

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.

Addysg ac Ysgolion