Dyddiadau'r tymhorau a gwyliau ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/06/2024

Print this page

 


Tymor Tymor yn dechrau Hanner tymor Diwedd y tymor
Hydref 2023  Dydd Llun 4ydd Medi Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd Dydd Gwener 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2024 Dydd Llun 8fed Ionawr Dydd Llun 12fed Chwefror - Dydd Gwener 16eg Chwefror Dydd Gwener 22ain Mawrth
Haf 2024 Dydd Llun 8fed Ebrill Dydd Llun 27ain Mai - Dydd Gwener 31ain Mai  Dydd Gwener 19eg Gorffennaf
Hydref 2024 Dydd Mawrth 3ydd Medi Dydd Llun 28ain Hydref - Dydd Gwener 1af Tachwedd Dydd Gwener 20fed Rhagfyr
Gwanwyn 2025  Dydd Llun 6ed Ionawr Dydd Llun 24ain Chwefror - Dydd Gwener 28ain Chwefror Dydd Gwener 11eg Ebrill
Haf 2025 Dydd Llun 28ain Ebrill Dydd Llun 26ain Mai - Dydd Gwener 30ain Mai Dydd Llun 21ain Gorffennaf
Hydref 2025 Dydd Mawrth 2ail Medi Dydd Llun 27ain Hydref - Dydd Gwener 31ain  Hydref Dydd Gwener 19eg Rhagfyr
Gwanwyn 2026 Dydd Llun 5ed Ionawr Dydd Llun 16eg Chwefror - Dydd Gwener 20fed Chwefror Dydd Gwener 27ain Mawrth
Haf 2026 Dydd Llun 13eg Ebrill Dydd Llun 25ain Mai - Dydd Gwener 29ain Mai Dydd Llun 20fed Gorffennaf

Dyddiau HMS Penodol

  • Dydd Gwener 1af Medi 2023
  • Dydd Llun 2il Medi 2024
  • Dydd Llun 1af Medi 2025

Ar gyfer diwrnodau HMS Dynodedig i’r ysgolion, cysylltwch â'r ysgol berthnasol. Fel arfer, mae gan ysgolion 5 diwrnod HMS yn ystod y flwyddyn academaidd (gan gynnwys y diwrnodau dynodedig).

Ym mis Ionawr 2023 fe wnaeth Gweinidog y Gymraeg ac Addysg osod Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2023. Mae'r Rheoliadau'n cynyddu nifer y diwrnodau HMS o 5 i 6 diwrnod ar gyfer y 3 blynedd academaidd nesaf (2022 i 2023, 2023 i 2024 a 2024 i 2025).

Gwener y Groglith

  • 29ain Mawrth 2024
  • 18fed Ebrill 2025
  • 3ydd Ebrill 2026

Gŵyl Fai

  • 6ed Mai 2024
  • 5ed Mai 2025
  • 4ydd Mai 2026

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.

Addysg ac Ysgolion