Dod o hyd i ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/09/2023

Rydym yn cynnal 1 meithrinfa, 94 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd a 1 ysgol arbennig yn Sir Gaerfyrddin. Maent yn darparu addysg ar gyfer dros 27,000 o ddisgyblion. Gallwch hefyd chwilio am eich ysgol agosaf yn ôl côd post a gweld y dalgylch y mae'n ei gwasanaethu.

Meithrin Rhydaman

Stryd Fawr, Rhydaman SA18 2NS

01269 592605

admin@meithrin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol meithrin

Abergwili

Abergwili, Caerfyrddin, SA31 2JD

01267 236209

admin@abergwili.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bancffosfelen

Bancffosfelen, Llanelli. SA15 5DR

01269 870272

admin@bancffosfelen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bancyfelin

Bancyfelin, Caerfyrddin, SA33 5ND

01267 211276

admin@bancyfelin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Beca

Efailwen, Clunderwen, SA66 7UX

01994 419423

admin@beca.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Betws

Betws, Rhydaman, SA18 2HE

01269 592986

admin@betws.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bigyn

Bigyn Park Terrace, Llanelli, SA15 1DH

01554 771817

admin@bigyn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Blaenau

Blaenau, Rhydaman, SA18 3BQ

01269 850583

admin@blaenau.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bro Banw

High Street, Rhydaman, SA18 2NS

01269 592481

admin@banw.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bro Brynach

Llanboidy, Hendygwyn, SA34 0EL

01994 448268

admin@brobrynach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bryn

Gelli Road, Bryn, Llanelli, SA14 9TT

01554 821124

admin@bryn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bryn Teg

Trallwm Road, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9ET

01554 776168

admin@brynteg.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Brynaman

Rhydaman, SA18 1AH

01269 822108

admin@brynaman.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Brynsaron

Llangeler, Llandysul. SA44 5EB

01559 370575

admin@brynsaron.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Brynsierfel

Brynsierfel, Llanelli, SA14 9HD

01554 758582

admin@brynsierfel.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Porth Tywyn

Elkington Park, Porth Tywyn, SA16 6AU

01554 833460

admin@burryport.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bynea

Saron Road, Bynea, Llanelli. SA14 9LT

01554 750329

admin@bynea.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Carreg Hirfaen

Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8ET

01570 422391

admin@hirfaen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Carwe

Carwe, Cydweli, SA17 4HE

01269 860565

admin@carwe.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cefneithin

Cefneithin, Llanelli. SA14 7DE

01269 842061

admin@cefneithin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cross Hands

Cross Hands, Llanelli. SA14 6SU

01269 842764

admin@crosshands.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cwrt Henri

Cwrt-henri, Caerfyrddin, SA32 8RX

01558 668588

admin@cwrthenri.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cynwyl Elfed

Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, SA33 6TR

01267 281407

admin@cynwylelfed.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Dafen

Lon yr Ysgol, Dafen, Llanelli. SA14 8LL

01554 773290

admin@dafen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Dewi Sant

Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS

01554 750081

admin@dewisant.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Drefach

Dre-fach, Llanelli, SA14 7AN

01269 841564

admin@drefach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Glanyfferi

Glanyfferi, SA17 5TB

01267 267463

admin@ferryside.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ffair-fach

Ffair-fach, Llandeilo, SA19 6SY

01558 822796

prif@ffairfach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ffwrnes

Denham Avenue, Llanelli, SA15 4DD

01554 758589

admin@furnace.ysgolccc.org.uk

 • Ysgol gynradd

Pum Heol

Pum Heol, Llanelli, SA15 5EX

01269 860498

admin@fiveroads.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Gors-las

Heol yr Eglwys, Gors-las, Llanelli, SA14 7NF

01269 842929

admin@gorslas.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Griffith Jones

Heol yr Orsaf, San Clêr, SA33 4BT

01994 230589

admin@griffithjones.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Gwenllian

Heol yr Orsaf, Cydweli, SA17 4UT

01554 890523

admin@gwenllian.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Gwynfryn

Pontiets, Llanelli, SA15 5SN

01269 860665

admin@gwynfryn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Hafodwenog

Trelech, Caerfyrddin SA33 6RU

01994 484427

admin@hafodwenog.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Halfway

Havard Road, Llanelli, SA14 8SA

01554 758601

admin@halfway.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Hendy

Hendy, Pontarddulais, SA4 0XD

01792 882940

admin@hendy.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Tre Ioan

Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3HS

01267 236653

admin@johnstown.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Lacharn

Lacharn, SA33 4TE

01994 427228

admin@laugharne.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanddarog

Llanddarog, Caerfyrddin, SA32 8BJ

01267 275242

admin@llanddarog.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llandeilo

20 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6LU

01558 822498

admin@llandeilo.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llandybie

Llandybie, Rhydaman, SA18 3JB

01269 850243

admin@llandybie.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanedi

Llanedi, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0FB

01792 882824

admin@llanedi.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangadog

Llangadog, SA19 9HP

01550 777519

admin@llangadog.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangain

Llangain, Caerfyrddin, SA33 5AE

01267 241478

admin@llangain.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangennech

Llangennech, Llanelli, SA14 8YB

01554 820284

admin@llangennech.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangynnwr

Lôn Penymorfa, Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NN

01267 237841

admin@llangunnor.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanllwni

Llanllwni, Pencader, SA39 9DX

01559 395624

admin@llanllwni.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanmiloe

Llanmiloe, Pendine. SA33 4TU

01994 453217

admin@llanmiloe.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llannon

Llannon, Llanelli, SA14 6AE

01269 841563

admin@llannon.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanpumsaint

Llanpumsaint, Caerfyrddin, SA33 6BY

01267 253446

admin@llanpumsaint.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llansteffan

Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 5LN

01267 241479

admin@llansteffan.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanybydder

Llanybydder, SA40 9RN

01570 480639

admin@llanybydder.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llechyfedach

Tymbl Uchaf, Llanelli, SA14 6DT

01269 841385

admin@llechyfedach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llys Hywel

Hendy-gwyn, SA34 0QB

01994 240238

admin@hendygwyn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Maes y Morfa

Olive Street, Morfa, Llanelli, SA15 2AP

01554 772945

admin@maesymorfa.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Meidrim

Meidrim, Caerfyrddin, SA33 5QN

01994 230500

admin@meidrim.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Model

Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

01267 234386

admin@model.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Mynyddygarreg

Mynyddygarreg, Cydweli, SA17 4RL

01554 890506

admin@mynyddygarreg.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Myrddin

Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE

01267 232626

admin@myrddin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Nantgaredig

Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LG

01267 290444

admin@nantgaredig.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Heol Hen

Heol Hen, Llanelli, SA15 3HW

01554 773822

admin@oldroad.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Parc y Tywyn

Heol y Bardd, Porth Tywyn, Llanelli SA16 0NL

01554 832101

admin@parcytywyn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Parcyrhun

Villiers Road, Rhydaman, SA18 3HB

01269 593398

admin@parcyrhun.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pen-bre

Ashburnham Road, Pen-bre, Llanelli, SA16 0TP

01554 832207

admin@pembrey.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Penboyr

Felindre, Llandysul, SA44 5XG

01559 370574

admin@penboyr.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Peniel

Peniel, Caerfyrddin, SA32 7AB

01267 234296

admin@peniel.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pen Rhos

Heol Copperworks, Llanelli, SA15 2NG

01554775778

admin@penrhos.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pentip

Pembrey Road, Llanelli, SA15 3BL

01554 758602

admin@pentip.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Penygaer

Bryndulais Avenue, Llanelli, SA14 8RS

01554 750900

admin@penygaer.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Penygroes

Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7NT

01269 844477

admin@penygroes.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ponthenri

Ponthenri, Llanelli, SA15 5NS

01269 860632

admin@ponthenri.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pontiets

Pont-iets, Llanelli, SA15 5UB

01269 860412

admin@pontiets.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pontyberem

Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

01269 870306

admin@pontyberem.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pwll

School Road, Pwll, Llanelli, SA15 4AL

01554 773962

admin@pwll.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Rhydaman

Lôn yr Ysgol, Rhydaman, SA18 2NS

01269 593081

admin@rhydaman.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Rhys Prichard

Llanymddyfri, SA20 0HY

01550 720736

admin@rhys.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Parc Waun-dew

Stryd y Prior, Caerfyrddin, SA31 1NN

01267 235001

admin@richmond.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Saron

Saron, Rhydaman, SA18 3LH

01269 591686

admin@saron.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Santes Fair Caerfyrddin

Union Street, Caerfyrddin, SA31 3DE

01267 234297

admin@stmaryscarm.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Santes Fair Llanelli

Havard Road, Llanelli, SA14 8SD

01554 759178

admin@stmarysllanelli.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Stebonheath

Marble Hall Road, Llanelli. SA15 1NB

01554 758603

admin@stebonheath.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Swiss Valley

Swiss Valley, Felinfoel, Llanelli. SA14 8DS

01554 774063

admin@swissvalley.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Talyllychau

Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YH

01558 685356

admin@talley.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Teilo Sant

Llandeilo, SA19 6LU

01558 823489

admin@teilosant.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Trimsaran

Heol Waynyclun, Trimsaran, Cydweli, SA17 4BE

01554 810670

admin@trimsaran.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Tymbl

Tymbl, Llanelli, SA14 6HR

01269 841391

admin@tumble.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ty Croes

Pontarddulais Road, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QD

01269 593253

admin@tycroes.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Bedol

Folland Road, Garnant, Rhydaman, SA18 2GB

01269 824048

admin@ybedol.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Castell

Stryd y Prior, Cydweli, SA17 4TR

01554 890762

admin@ycastell.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Dderwen

Heol Spurrell, Caerfyrddin, SA31 1TG

01267 235598

admin@ydderwen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Ddwylan

Castellnewydd Emlyn, SA38 9BA

01239 710671

admin@yddwylan.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Felin

Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE

01554 774855

admin@yfelin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Fro

Llangyndeyrn, Cydweli, SA17 5BW

01269 870573

admin@yfro.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bro Dinefwr

Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE

01558 824800

admin@brodinefwr.org.uk

 • Ysgol uwchradd

Bro Myrddin

Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DN

01267 234829

swydda@bromyrddin.org

 • Ysgol uwchradd

Bryngwyn

Dafen Road, Dafen, Llanelli, SA14 8RP

01554 750661

enq@bryngwyn.cymru

 • Ysgol uwchradd

Coedcae

Trostre Road, Llanelli. SA15 1LJ

01554 750574

admin@coedcae.org

 • Ysgol uwchradd

Dyffryn Aman

Rhydaman, SA18 2NW

01269 592441

admin@dyffrynaman.org

 • Ysgol uwchradd

Dyffryn Taf

North Road, Hendy-gwyn, SA34 0BD

01994 242100

ydt_email@dyffryntaf.org.uk

 • Ysgol uwchradd

Emlyn

Castellnewydd Emlyn, SA38 9LN

01239 710447

admin@ysgolgyfunemlyn.org.uk

 • Ysgol uwchradd

Glan-y-Môr

Heol Elfed, Porth Tywyn, SA16 0AL

01554 832507

admin@glanymor.cymru

 • Ysgol uwchradd

Maes Y Gwendraeth

Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

01269 833900

swyddfa@maesygwendraeth.org

 • Ysgol uwchradd

Frenhines Elisabeth

Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

01267 245300

admin@qehs.carms.sch.uk

 • Ysgol uwchradd

Sant Ioan Llwyd

Havard Road, Llanelli. SA14 8SD

01554 772589

office@stjohnlloyd.co.uk

 • Ysgol uwchradd

Y Strade

Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

01554 745100

swyddfa@ysgolystrade.org

 • Ysgol uwchradd

Heol Goffa

Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS

01554 759465

admin@heolgoffa.ysgolccc.cymru

 • Ysgol arbennig

Addysg ac Ysgolion