Dod o hyd i ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/06/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae’r broses o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o’r ‘normal normal’ a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos i ddychryn.

Bydd yn ofynnol i disgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn cynnal 1 meithrinfa, 95 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd a 2 ysgol arbennig yn Sir Gaerfyrddin. Maent yn darparu addysg ar gyfer dros 27,000 o ddisgyblion. Gallwch hefyd chwilio am eich ysgol agosaf yn ôl côd post a gweld y dalgylch y mae'n ei gwasanaethu.

Meithrin Rhydaman

Stryd Fawr, Rhydaman SA18 2NS

01269 592605

admin@meithrin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol meithrin

Abergwili

Abergwili, Caerfyrddin, SA31 2JD

01267 236209

admin@abergwili.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bancffosfelen

Bancffosfelen, Llanelli. SA15 5DR

01269 870272

admin@bancffosfelen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bancyfelin

Bancyfelin, Caerfyrddin, SA33 5ND

01267 211276

admin@bancyfelin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Beca

Efailwen, Clunderwen, SA66 7UX

01994 419423

admin@beca.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Betws

Betws, Rhydaman, SA18 2HE

01269 592986

admin@betws.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bigyn

Bigyn Park Terrace, Llanelli, SA15 1DH

01554 771817

admin@bigyn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Blaenau

Blaenau, Rhydaman, SA18 3BQ

01269 850583

admin@blaenau.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bro Banw

High Street, Rhydaman, SA18 2NS

01269 592481

admin@banw.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bro Brynach

Llanboidy, Hendygwyn, SA34 0EL

01994 448268

admin@brobrynach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bryn

Gelli Road, Bryn, Llanelli, SA14 9TT

01554 821124

admin@bryn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bryn Teg

Trallwm Road, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9ET

01554 776168

admin@brynteg.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Brynaman

Rhydaman, SA18 1AH

01269 822108

admin@brynaman.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Brynsaron

Llangeler, Llandysul. SA44 5EB

01559 370575

admin@brynsaron.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Brynsierfel

Brynsierfel, Llanelli, SA14 9HD

01554 758582

admin@brynsierfel.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Porth Tywyn

Elkington Park, Porth Tywyn, SA16 6AU

01554 832759

admin@burryport.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bynea

Saron Road, Bynea, Llanelli. SA14 9LT

01554 750329

admin@bynea.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cae’r Felin

Pencader. SA39 9AA

01559 389151

admin@caerfelin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Carreg Hirfaen

Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8ET

01570 422391

admin@hirfaen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Carwe

Carwe, Cydweli, SA17 4HE

01269 860565

admin@carwe.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cefneithin

Cefneithin, Llanelli. SA14 7DE

01269 842061

admin@cefneithin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cross Hands

Cross Hands, Llanelli. SA14 6SU

01269 842764

admin@crosshands.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cwrt Henri

Cwrt-henri, Caerfyrddin, SA32 8RX

01558 668588

admin@cwrthenri.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Cynwyl Elfed

Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, SA33 6TR

01267 281407

admin@cynwylelfed.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Dafen

Lon yr Ysgol, Dafen, Llanelli. SA14 8LL

01554 773290

admin@dafen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Dewi Sant

Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS

01554 750081

admin@dewisant.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Drefach

Dre-fach, Llanelli, SA14 7AN

01269 841564

admin@drefach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Glanyfferi

Glanyfferi, SA17 5TB

01267 267463

admin@ferryside.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ffair-fach

Ffair-fach, Llandeilo, SA19 6SY

01558 822796

prif@ffairfach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ffwrnes

Denham Avenue, Llanelli, SA15 4DD

01554 758589

admin@furnace.ysgolccc.org.uk

 • Ysgol gynradd

Pum Heol

Pum Heol, Llanelli, SA15 5EX

01269 860498

admin@fiveroads.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Gors-las

Gors-las, Llanelli, SA14 6RS

01269 842929

admin@gorslas.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Griffith Jones

Heol yr Orsaf, San Clêr, SA33 4BT

01994 230589

admin@griffith.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Gwenllian

Heol yr Orsaf, Cydweli, SA17 4UT

01554 890523

admin@gwenllian.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Gwynfryn

Pontiets, Llanelli, SA15 5SN

01269 860665

admin@gwynfryn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Hafodwenog

Trelech, Caerfyrddin SA33 6RU

01994 484427

admin@hafodwenog.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Halfway

Havard Road, Llanelli, SA14 8SA

01554 758601

admin@halfway.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Hendy

Hendy, Pontarddulais, SA4 0XD

01792 882940

admin@hendy.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Tre Ioan

Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3HS

01267 236653

admin@johnstown.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Lacharn

Lacharn, SA33 4TE

01994 427228

admin@laugharne.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanddarog

Llanddarog, Caerfyrddin, SA32 8BJ

01267 275242

admin@llanddarog.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llandeilo

20 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6LU

01558 822498

admin@llandeilo.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llandybie

Llandybie, Rhydaman, SA18 3JB

01269 850243

admin@llandybie.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanedi

Llanedi, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0FB

01792 882824

admin@llanedi.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangadog

Llangadog, SA19 9HP

01550 777519

admin@llangadog.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangain

Llangain, Caerfyrddin, SA33 5AE

01267 241478

admin@llangain.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangennech

Llangennech, Llanelli, SA14 8YB

01554 820284

admin@llangennech.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llangynnwr

Lôn Penymorfa, Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NN

01267 237841

admin@llangunnor.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanllwni

Llanllwni, Pencader, SA39 9DX

01559 395624

admin@llanllwni.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanmiloe

Llanmiloe, Pendine. SA33 4TU

01994 453217

admin@llanmiloe.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llannon

Llannon, Llanelli, SA14 6AE

01269 841563

admin@llannon.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanpumsaint

Llanpumsaint, Caerfyrddin, SA33 6BY

01267 253446

admin@llanpumsaint.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llansteffan

Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 5LN

01267 241479

admin@llansteffan.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llanybydder

Llanybydder, SA40 9RN

01570 480639

admin@llanybydder.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llechyfedach

Tymbl Uchaf, Llanelli, SA14 6DT

01269 841385

admin@llechyfedach.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Llys Hywel

Hendy-gwyn, SA34 0QB

01994 240238

admin@hendygwyn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Maes y Morfa

Olive Street, Morfa, Llanelli, SA15 2AP

01554 772945

admin@maesymorfa.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Meidrim

Meidrim, Caerfyrddin, SA33 5QN

01994 230500

admin@meidrim.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Model

Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

01267 234386

admin@model.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Mynyddygarreg

Mynyddygarreg, Cydweli, SA17 4RL

01554 890506

admin@mynyddygarreg.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Myrddin

Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE

01267 232626

admin@myrddin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Nantgaredig

Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LG

01267 290444

admin@nantgaredig.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Heol Hen

Heol Hen, Llanelli, SA15 3HW

01554 773822

admin@oldroad.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Parc y Tywyn

Heol y Bardd, Porth Tywyn, Llanelli SA16 0NL

01554 832101

admin@parcytywyn.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Parcyrhun

Villiers Road, Rhydaman, SA18 3HB

01269 593398

admin@parcyrhun.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pen-bre

Ashburnham Road, Pen-bre, Llanelli, SA16 0TP

01554 832207

admin@pembrey.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Penboyr

Felindre, Llandysul, SA44 5XG

01559 370574

admin@penboyr.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Peniel

Peniel, Caerfyrddin, SA32 7AB

01267 234296

admin@peniel.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pen Rhos

Heol Copperworks, Llanelli, SA15 2NG

01554 775778

admin@penrhos.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pentip

Pembrey Road, Llanelli, SA15 3BL

01554 758602

admin@pentip.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Penygaer

Bryndulais Avenue, Llanelli, SA14 8RS

01554 750900

admin@penygaer.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Penygroes

Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7NT

01269 844477

admin@penygroes.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ponthenri

Ponthenri, Llanelli, SA15 5NS

01269 860632

admin@ponthenri.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pontiets

Pont-iets, Llanelli, SA15 5UB

01269 860412

admin@pontiets.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pontyberem

Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

01269 870306

admin@pontyberem.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Pwll

School Road, Pwll, Llanelli, SA15 4AL

01554 773962

admin@pwll.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Rhydaman

Lôn yr Ysgol, Rhydaman, SA18 2NS

01269 593081

admin@rhydaman.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Rhys Prichard

Llanymddyfri, SA20 0HY

01550 720736

admin@rhys.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Parc Waun-dew

Stryd y Prior, Caerfyrddin, SA31 1NN

01267 238298

admin@richmond.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Saron

Saron, Rhydaman, SA18 3LH

01269 591686

admin@saron.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Santes Fair Caerfyrddin

Union Street, Caerfyrddin, SA31 3DE

01267 234297

admin@stmaryscarm.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Santes Fair Llanelli

Havard Road, Llanelli, SA14 8SD

01554 759178

admin@stmarysllanelli.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Stebonheath

Marble Hall Road, Llanelli. SA15 1NB

01554 758603

admin@stebonheath.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Swiss Valley

Swiss Valley, Felinfoel, Llanelli. SA14 8DS

01554 774063

admin@swissvalley.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Talyllychau

Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YH

01558 685356

admin@talley.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Teilo Sant

Llandeilo, SA19 6LU

01558 823489

admin@teilosant.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Trimsaran

Heol Waynyclun, Trimsaran, Cydweli, SA17 4BE

01554 810670

admin@trimsaran.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Tymbl

Tymbl, Llanelli, SA14 6HR

01269 841391

admin@tumble.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Ty Croes

Pontarddulais Road, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QD

01269 593253

admin@tycroes.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Bedol

Folland Road, Garnant, Rhydaman, SA18 2GB

01269 824048

admin@ybedol.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Castell

Stryd y Prior, Cydweli, SA17 4TR

01554 890762

admin@ycastell.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Dderwen

Heol Spurrell, Caerfyrddin, SA31 1TG

01267 235598

admin@ydderwen.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Ddwylan

Castellnewydd Emlyn, SA38 9BA

01239 710671

admin@yddwylan.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Y Felin

Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE

01554 774855

admin@yfelin.ysgolccc.cymru

 • Ysgol gynradd

Bro Dinefwr

Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE

01558 824800

admin@brodinefwr.org.uk

 • Ysgol uwchradd

Bro Myrddin

Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DN

01267 234829

admin@bromyrddin.org

 • Ysgol uwchradd

Bryngwyn

Dafen Road, Dafen, Llanelli, SA14 8RP

01554 750661

enq@bryngwyn.cymru

 • Ysgol uwchradd

Coedcae

Trostre Road, Llanelli. SA15 1LJ

01554 750574

admin@coedcae.org

 • Ysgol uwchradd

Dyffryn Aman

Rhydaman, SA18 2NW

01269 592441

admin@dyffrynaman.org

 • Ysgol uwchradd

Dyffryn Taf

North Road, Hendy-gwyn, SA34 0BD

01994 242100

ydt_email@dyffryntaf.org.uk

 • Ysgol uwchradd

Emlyn

Castellnewydd Emlyn, SA38 9LN

01239 710447

admin@ysgolgyfunemlyn.org.uk

 • Ysgol uwchradd

Glan-y-Môr

Heol Elfed, Porth Tywyn, SA16 0AL

01554 832507

admin@glanymor.cymru

 • Ysgol uwchradd

Maes Y Gwendraeth

Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

01269 833900

admin@maesygwendraeth.org

 • Ysgol uwchradd

Frenhines Elisabeth

Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

01267 245300

admin@qehs.carms.sch.uk

 • Ysgol uwchradd

Sant Ioan Llwyd

Havard Road, Llanelli. SA14 8SD

01554 772589

office@stjohnlloyd.co.uk

 • Ysgol uwchradd

Y Strade

Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

01554 745100

swyddfa@ysgolystrade.org

 • Ysgol uwchradd

Heol Goffa

Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS

01554 759465

admin@heolgoffa.ysgolccc.cymru

 • Ysgol arbennig

Rhydygors

Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ

01267 231171

admin@rhydygors.ysgolccc.cymru

 • Ysgol arbennig

Addysg ac Ysgolion