Cymorth Ariannol

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2020

Mae cymorth ariannol ar gael i helpu i dalu costau ffioedd dysgu a chostau byw myfyrwyr tra ydynt yn astudio mewn Coleg neu Brifysgol. Hefyd mae nifer o gronfeydd ymddiriedolaethau elusennol ar gael y gallwch chi neu’ch plant/plentyn fod yn gymwys i gyflwyno cais iddynt.

Addysg ac Ysgolion