Derbyn i Ysgolion a Newid Ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/09/2023

Dim ond ceisiadau i ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn. Os ydych yn gwneud cais i ysgol mewn Sir arall, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes ichi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

Amserlen Cyflwyno Ceisiadau Derbyn i Ysgolion - Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir Gwirfoddol a Reolir

Y Ddarpariadaeth Ystod dyddiad geni Dechrau ysgol Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais Dyddiad llythyron cynnig llefydd Dyddiadau cae am apeliadau
Addysg feithrin plant 3 blwydd oed (Ran-amser) 1 Medi 2020 tan 31 Awst 2021 Ionawr, Ebrill, Medi 2024 31 Gorffenaf 2023 Hydref 2023 Dim hawl i apelio

Addysg plant 4 blwydd oed 4 i 11 (Amser Llawn)

1 Medi 2019 to 31 Awst 2020 Medi 2023, Ionawr neu Ebrill 2024 31 Ionawr 2023 16 Ebrill 2023 - neu’r diwrnod Gwaith nesaf 30 Mai 2023
Addysg Uwchradd (Symud lan o ysgol gynradd) 1 Medi 2011 to 31 Awst 2012 Medi 2023 20 Rhagfyr 2022 1 Mawrth 2023 – neu’r diwrnod gawith nesaf 12 Ebrill 2023

Addysg ac Ysgolion