Derbyn i Ysgolion a Newid Ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/05/2024

Dim ond ceisiadau i ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn. Os ydych yn gwneud cais i ysgol mewn Sir arall, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes ichi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

GWYBODAETH BWYSIG:  Bydd newidiadau i ddyddiad dechrau addysg llawn amser plant a gafodd eu geni ar neu ar ôl 1 Medi 2021.

Mwy o wybodaeth am newidiadau i ddyddiad dechrau addysg llawn amser

 

2024/25 Amserlen Cyflwyno Ceisiadau Derbyn i Ysgolion - Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir Gwirfoddol a Reolir

Y Ddarpariadaeth Ystod dyddiad geni Dechrau ysgol Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais Dyddiad llythyron cynnig llefydd Dyddiadau cae am apeliadau
Addysg feithrin plant 3 blwydd oed (Ran-amser) 1 Medi 2021 tan 31 Awst 2022 Ionawr, Ebrill, Medi 2025 31 Gorffenaf 2024 Hydref 2024 Dim hawl i apelio

Addysg plant 4 blwydd oed 4 i 11 (Amser Llawn)

1 Medi 2020 to 31 Awst 2021 Medi 2024, Ionawr neu Ebrill 2025 31 Ionawr 2024 16 Ebrill 2024 - neu’r diwrnod Gwaith nesaf 30 Mai 2024
Addysg Uwchradd (Symud lan o ysgol gynradd) 1 Medi 2012 to 31 Awst 2013 Medi 2024 20 Rhagfyr 2023 1 Mawrth 2024 – neu’r diwrnod gawith nesaf 12 Ebrill 2024

2025/26 Amserlen Cyflwyno Ceisiadau Derbyn i Ysgolion - Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir Gwirfoddol a Reolir

Y Ddarpariadaeth Ystod dyddiad geni Dechrau ysgol Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais Dyddiad llythyron cynnig llefydd Dyddiadau cae am apeliadau
Addysg feithrin plant 3 blwydd oed (Ran-amser) 1 Medi 2022 tan 31 Awst 2023 Ionawr, Ebrill, Medi 2026 31 Gorffenaf 2025 Hydref 2025 Dim hawl i apelio

Addysg plant 4 blwydd oed 4 i 11 (Amser Llawn)

1 Medi 2021 to 31 Awst 2022 Ionawr, Ebrill, Medi 2026 31 Ionawr 2025

16 Ebrill 2025 - neu’r diwrnod Gwaith nesaf

14 Mai 2025
Addysg Uwchradd (Symud lan o ysgol gynradd) 1 Medi 2013 to 31 Awst 2014 Medi 2025 29 Tachwedd 2024 1 Mawrth 2025 – neu’r diwrnod gawith nesaf 31 Mawrth 2025

Addysg ac Ysgolion