Gwybodaeth i rieni

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/12/2022

Bwriad y llyfrynnau blynyddol hyn yw darparu gwybodaeth gyffredinol am Ysgolion Meithrin, Cynradd, Uwchradd ac Arbennig Sir Gaerfyrddin ar gyfer y blynyddoedd academaidd a nodir ac maent yn gywir ar adeg eu cyhoeddi. Gofynnir ichi nodi, felly, fod posibilrwydd y gall gwybodaeth megis nifer y disgyblion yn yr ysgol newid rhwng y dyddiad y caiff y ddogfen hon ei chyhoeddi a'r dyddiad y bydd y disgybl yn dechrau yn yr ysgol. Mae'n bosibl hefyd y gallai fod materion o ran deddfwriaeth, polisi neu ad-drefnu mewn ysgolion a allai effeithio ar y wybodaeth a ddarperir yn y ddogfen hon.

Llyfr Gwybodaeth i Rieni 2022 - 2023

Darllen Llyfryn 2023 - 2024

Lawrlwytho Llyfryn 2023 - 2024

 

Addysg ac Ysgolion