Diogelwch ffyrdd

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/06/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae’r broses o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o’r ‘normal normal’ a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos i ddychryn.

Bydd yn ofynnol i disgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn rhoi sylw i ddiogelwch y tu allan i ysgolion, ac rydym yn gyfrifol am y gwasanaeth Hebryngwyr Ysgol, ynghyd â'r Addewid Parcio a'r Fenter Arafu Traffig. Mae ein rhaglenni addysg diogelwch ffyrdd ar gael i bobl o bob oed, o blant cyn-ysgol i ysgolion uwchradd a cholegau.