Hebryngwyr Ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/12/2018

Caiff Hebryngwyr Ysgol eu cyflogi yn bennaf er mwyn helpu plant i groesi’r ffordd yn ddiogel ar eu ffordd i’r ysgol ac ar eu ffordd adref o’r ysgol. Pan fo hebryngydd ysgol yn arddangos yr arwydd stop, mae’n rhaid i fodurwyr stopio. Os nad ydynt yn stopio, maent yn torri’r gyfraith a rhoddir gwybod i’r heddlu amdanynt. Gallant wynebu dirwy o £1,000 a 3 phwynt cosb ar eu trwydded.

Mae gan Hebryngwyr Ysgol yr hawl i stopio traffig i unrhyw un sy’n dymuno croesi’r ffordd cyhyd â’u bod yn gweithredu yn eu safle awdurdodedig ac o fewn eu horiau gwaith awdurdodedig. Hyd yn oed lle darperir Hebryngydd Ysgol, bydd y rhieni’n parhau i fod yn gyfrifol am sicrhau diogelwch eu plentyn.

Gallwch chi helpu’r Hebryngydd Ysgol drwy:

 • Addysgu eich plentyn i aros ar y palmant ac i ddilyn cyfarwyddiadau.
 • Addysgu eich plentyn i groesi o flaen yr Hebryngydd Ysgol.
 • Sicrhau bod eich plentyn yn ymddwyn yn synhwyrol heb dynnu sylw’r Hebryngydd Ysgol.
 • Gosod esiampl dda eich hun.

Os ydych yn gwybod bod Hebryngydd Ysgol yn gweithio gerllaw, rhowch bob ystyriaeth a chymorth iddo/iddi drwy wneud y canlynol:

 • Parcio’n ddigon pell oddi wrthynt (mae angen iddynt weld ac mae angen i eraill eu gweld nhw).
 • Arafu a bod yn barod i STOPIO!
 • Dilyn eu cyfarwyddiadau pan fyddwch yn cael cyfarwyddyd i STOPIO!
 • Rhoi amser iddynt groesi’r plant yn ddiogel a dychwelyd i’r pafin.

A wyddech chi...

 • Yr arwydd ben i waered – ddim yn barod i groesi’r plant.
 • Yr arwydd ar ei ochr – rhwystr i atal plant rhag croesi.
 • Yr arwydd yn cael ei ddal yn uchel – yn barod i groesi’r plant. Mae’n rhaid i gerbydau fod yn barod i STOPIO!
 • Yr arwydd yn cael ei ymestyn allan – rhaid i bob cerbyd STOPIO!

Gyda’ch cymorth a’ch ystyriaeth chi, bydd y problemau y mae’r plant yn eu hwynebu wrth gyrraedd a gadael yr ysgol yn llai o dipyn.

Addysg ac Ysgolion