ParentPay

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/04/2024

Rydym wedi dewis ParentPay fel ein system ddiogel i chi dalu am brydau ysgol.  Trwy ddefnyddio'ch cyfrif ParentPay, gallwch wneud y canlynol:

  • talu am brydau ysgol ac eitemau eraill megis tripiau ysgol, gwisg ysgol ac ati.
  • archebu prydau ymlaen llaw (ysgolion cynradd yn unig)
  • gweld hanes yr holl daliadau rydych wedi'u gwneud
  • creu un cyfrif ar gyfer eich holl blant
  • cael derbynebau a negeseuon e-bost awtomatig yn eich atgoffa bod angen rhoi rhagor o arian yn eich cyfrif. Mae derbynebau a negeseuon atgoffa dros e-bost yn rhad ac am ddim. Gallwch dderbyn negeseuon atgoffa trwy neges destun ond mae yna ffi o 6c y neges ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Os yw'n well gennych beidio â thalu ar-lein am brydau ysgol, gallwch ychwanegu at eich cyfrif ParentPay drwy arian parod mewn siopau lleol sy'n dangos logo PayPoint.  Bydd y cerdyn cyntaf yn cael ei roi yn rhad ac am ddim, os byddwch yn colli'r cerdyn, bydd ffi o £1.50 i gael cerdyn newydd.  

Dim ond ar gyfer taliadau prydau ysgol y gallwch ddefnyddio'ch cerdyn PayPoint. Os hoffech dalu drwy PayPoint am eitemau sy'n gysylltiedig ag ysgol fel tripiau, cysylltwch â'ch ysgol fel y gall roi llythyr PayPoint i chi y gallwch fynd ag ef i'ch siop leol i wneud taliad arian parod.

Gall taliadau PayPoint gymryd hyd at 36 awr i ymddangos yn eich cyfrif ParentPay.

Actifadu eich cyfrif Mewngofnodi i ParentPay

Addysg ac Ysgolion