Cymorth ieuenctid

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/06/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pob disgybl yn gallu dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 o fewn Sir Gaerfyrddin. Gallwch gymryd rhan mewn Gwobr Dug Caeredin, clybiau ieuenctid, gweithgareddau yn ystod y gwyliau, cyfleoedd preswyl, amlgyfrwng, gwneud ffilmiau, ac animeiddio ac addysg awyr agored.

Os ydych rhwng 16 - 25 oed rydym hefyd yn darparu cymorth a chyfleoedd i gael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Addysg ac Ysgolion