Cymorth ieuenctid

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/03/2024

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 o fewn Sir Gaerfyrddin. Gallwch gymryd rhan mewn Gwobr Dug Caeredin, clybiau ieuenctid, gweithgareddau yn ystod y gwyliau, cyfleoedd preswyl, amlgyfrwng, gwneud ffilmiau, ac animeiddio ac addysg awyr agored.

Os ydych rhwng 16 - 25 oed rydym hefyd yn darparu cymorth a chyfleoedd i gael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Addysg ac Ysgolion