Cam Nesa

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/10/2019

Prosiect Ewropeaidd yw Cam Nesa sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 – 24 oed sydd yn NEET (ddim mewn swydd, addysg na hyfforddiant).

Gall ein staff cymwys weithio gyda chi fel unigolyn i helpu chi fagu hyder a chewch gymorth emosiynol yn ogystal. Gydag amser cewch help i ymgeisio am swydd, neu ddilyn cwrs addysg neu hyfforddiant.

Mae ein tîm o staff proffesiynol yn cynnwys:

  • Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ôl-16
  • Gweithiwr Cymorth Iechyd Emosiynol
  • Gweithwyr Cymorth i Bobl Ifanc gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistig

Ein nodau yw:

  • Adnabod pobl ifanc NEET rhwng 16-24 oed
  • Asesu sefyllfa a ffactorau unigryw y person ifanc sydd yn achosi iddynt fod yn NEET
  • Adnabod a chynnig cefnogaeth bwrpasol ac addas i’r person ifanc NEET
  • Lle bo hynny’n addas, rhoi cyngor wrth ddewis gyrfa a help i ddewis cymwysterau a gall arwain at waith yn y dyfodol
  • Cynnig profiad gwaith o ddiddordeb gyda chyflogwr pwrpasol ac addas a fydd yn cwrdd â gofynion y person ifanc NEET.

Addysg ac Ysgolion