Theatrau, Celfyddau ac Amgueddfeydd

P'un a ydych chi'n chwilio am gelf a chrefft, amgueddfeydd ac orielau neu theatrau, mae'r cyfan ar gael yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym wastad yn edrych am gyfleoedd i gynyddu presenoldeb a chyfranogi yn y Celfyddydau i bawb sydd yn gweithio, byw ac astudio yn y Sir.

Rydym yn hyrwyddo ac yn datblygu'n uniongyrchol y cynllun 'Noson Allan' mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, creu cyfleoedd i Crefftwyr y Sir trwy y grŵp “Crefftau o Sir Gaerfyrddin”, gweithio gyda Grwpiau Ieuenctid y Sir dan ymbarel “Llais” ac yn gweithio ar prosiectau Celf yn y gymuned.

Rydym yn annog ac yn cymryd rhan weithredol mewn trefniadau partneriaeth a chydweithio ar gyfer datblygu'r Celfyddydau yn Sir Gaerfyrddin.