Safonau masnach

Mae nifer o adnoddau ar gael er mwyn helpu busnesau i gydymffurfio â'r gyfraith.

Os ydych chi'n fusnes lleol yn Sir Gaerfyrddin gallwch gysylltu â'n swyddogion Safonau Masnach i gael cyngor ynghylch gwahanol bynciau, sy'n cynnwys:

 • Nwyddau sydd â chyfyngiadau oedran arnynt
 • Iechyd a lles anifeiliaid
 • Enwau busnesau
 • Credyd i ddefnyddwyr
 • Gwely haul
 • Hawliau defnyddwyr
 • Disgrifio nwyddau a gwasanaethau
 • Trwyddedu ffrwydron
 • Masnachu teg
 • Labelu bwyd
 • Trwyddedu petrolewm
 • Prisio
 • Diogelwch cynnyrch
 • Gwerthu ar y rhyngrwyd
 • Nodau masnach ac eiddo deallusol
 • Pwysau a mesurau