Iechyd yr Amgylchedd

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os ydych yn cynnal busnes yn Sir Gaerfyrddin, mae angen ichi fod yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau iechyd a diogelwch sydd gennych i’ch staff a’ch cwsmeriaid.