Dŵr ymdrochi

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/12/2023

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cymryd samplau wythnosol o'r ddau draeth ymdrochi dynodedig ym Mhen-bre a Phentywyn.

Mae’r canlyniadau - sy'n dangos ansawdd y dŵr yn y lleoliadau hyn – yn cael eu diweddaru'n wythnosol, a dengys yr allwedd isod a yw ansawdd y dŵr yn bodloni'r safonau sy'n ofynnol yn y Cyfarwyddebau Dyfroedd Ymdrochi (76/160/EEC a 2006/7/EC).