Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

 • Sir Gaerfyrddin
 • Caerfyrddin
 • Awdurdod Harbwr Porth Tywyn
 • Rhanbarth Ddinesig Bae Abertawe
 • Partneriaeth Pensiwn Cymru
 • Gardd Fotaneg Genelaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
 • Gwesty'r Emlyn, Stryd y Bont, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9DU
 • Amrywiol Feysydd Parcio Sir Gaerfyrddin
 • 2 Brynallt Terrace, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 1NB
 • 12 Heol Beili Glas, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8DT
 • 78 Heol Cwmamman, Glanaman, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 1DZ
 • 12 Heol Banc, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8UB
 • 1 - 3 Heol Dafen, Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8LY
 • 17 Heol Campbell, Llandybie, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3UL
 • 48 Heol yr Orsaf, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 1AN
 • LSN Diffusion Limited, yn Uned A a B, Ystad Ddiwydiannol Cilyrychen, Llandybïe, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3GY

Cyngor a Democratiaeth