Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

 • Sir Gaerfyrddin
 • Caerfyrddin
 • Porth Tywyn
 • Llangathen
 • Rhydaman
 • Llanelli
Mai
02

Ein Rhanbarth as Waith (ERW)

Cyd-bwyllgor archwilio cyfrifon 2017-18

 • Math o hysbysiad: Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Cyngor Sir Caerfyrddin 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Caerfyrddin
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Awdurdod harbwr Porth Tywyn 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Porth Tywyn
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Cronfa Bensiwn Dyfed 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Meh
11

Archwilio cyfrifon: Partneriaeth Pensiwn Cymru 2017 - 18

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Meh
27

Yr C2057 yng Nglanyfferi

Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd - Gorchymyn 2018

 • Math o hysbysiad: Gorchymyn traffig dros dro
 • Lleoliad: Caerfyrddin
Meh
27

Gerddi Aberglasney

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

 • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
 • Lleoliad: Llangathen
Meh
28

Gorchymyn Gwahardd Gyrru 2018: Stryd y Farchnad, Llandeilo

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Rhydaman
Meh
28

Gorchymyn Arbrofol Gwahardd Llwytho a Dad Lwytho 2018: Heol y Prior, Cydweli

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llanelli
Meh
28

Cyfyngu Pwysau i 7.5 Tunnell Fetrig Yn Ddieithriad 2016: Pont Graig, Brechfa U4129

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Caerfyrddin
Gor
04

Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd 2018: B4297 Llangennech, Llanelli

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llanelli
Gor
04

Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd 2018: Troed y Rhiw Hir (C2157) Rhandir-mwyn

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Rhydaman