Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

  • Caerfyrddin
  • Llanelli
  • Sir Caerfyrddin
  • Stryd Dillwyn, Llanelli
  • Rhydaman
  • Stryd Dilwyn, Llanelli

Cyngor a Democratiaeth