Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

Tach
22

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth III, Bwlchnewydd, Caerfyrddin) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Bwlchnewydd, Caerfyrddin
Tach
14

Gorchymyn Prynu Gorfodol (Llwybr Cyd-Ddefnyddio Ffair-Fach I Felin-Wen) Cyngor Sir Caerfyrddin 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llwybr Cyd-Ddefnyddio Ffair-Fach I Felin-Wen
Tach
09

Cyngor Sir Caerfyrddin Terfyniad Archwiliad o Gyfrifon 2022/23

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad:
Tach
09

Cronfa Bensiwn Dyfed Terfyniad Archwiliad o Gyfrifon 2022/23

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad:
Tach
09

Cyd-Bwyllgor Corfforaethol De-Orllewin Cymru Terfyniad Archwiliad o Gyfrifon 2022/23

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad:
Tach
08

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth III, Trap) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Trap
Hyd
25

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 23/27 (Yn Rhannol) Llansteffan, Caerfyrddin) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llansteffan, Caerfyrddin
Hyd
25

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 34/48 Heol Pontarddulais, Llanedi) Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Heol Pontarddulais, Llanedi
Hyd
04

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth Iii Yn Llanfynydd) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llanfynydd
Medi
13

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Gosod Terfyn Cyflymder O 20 Mya) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Medi
13

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Gosod Terfyn Cyflymder O 30 Mya) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddi
Gor
15

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth I'r De O Langadog) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Ffordd Ddiddosbarth I'r De O Langadog

Cyngor a Democratiaeth