Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

Mai
22

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth Iii Yn Arwain O'r Gyffordd Â'r A476 Heol Morlais Hyd At Y Gyffordd Â'r B4306 Heol Y Ffynnon, Llan-Non) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Ffordd Dosbarth Iii Yn Arwain O'r Gyffordd Â'r A476 Heol Morlais Hyd At Y Gyffordd Â'r B4306 Heol Y Ffynnon, Llan-Non
Mai
17

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU ARCHWILIO CYFRIFON 2023/24

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad: Caerfyrddin
Mai
16

Gwneir y DATGANIAD BREINIO CYFFREDINOL hwn ar y degfed o Fai, Dwy Fil Dau Ddeg a Phedwar gan Gyngor Sir Caerfyrddin ("yr Awdurdod").

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llwybr Cyd-ddefnyddio Ffair-fach i Felin-wen
Mai
15

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth iii A Elwir Yn Cwrt-Y-Cadno) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Cwrt-Y-Cadno
Mai
15

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus Ar Y Groesfan Reilffordd Ar Hen Heol Llansteffan, Tre Ioan) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Ar Hen Heol Llansteffan, Tre Ioan
Mai
15

GORCHYMYN SIR GAERFYRDDIN (CAERFYRDDIN) ARDAL BARCIO ARBENNIG (MANNAU PARCIO I BRESWYLWYR) 2004 (fel y'i diwygiwyd)

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Carmarthenshire
Mai
15

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 22/24 (Yn Rhannol), Talacharn) Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig) 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Talacharn
Mai
15

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol Glanmor, Llanelli) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Heol Glanmor, Llanelli
Mai
14

Plas Llanelly

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

 • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
 • Lleoliad: Plas Llanelly, 6-8 Bridge Street, Llanelli, SA15 3UF
Mai
08

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed 44/71, Hen Gapel Bethel, Glanamman) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Hen Gapel Bethel, Glanamman
Mai
01

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 61/7 (Yn Rhannol) Lôn Morfa, Caerfyrddin) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Lôn Morfa, Caerfyrddin
Mai
01

Gorchymyn Prynu Gorfodol (Llwybr Cyd-Ddefnyddio Ffair-Fach I Felin-Wen) Cyngor Sir Caerfyrddin 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llwybr Cyd-Ddefnyddio Ffair-Fach I Felin-Wen
Ebr
24

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 34/48 Heol Pontarddulais, Llanedi) Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Heol Pontarddulais, Llanedi
Ebr
17

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth Iii Yn Arwain O Lanllawddog I Frechfa) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Lanllawddog I Frechfa
Ebr
17

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed 72/30 A 72-31, Pentre Awel, Tref Llanelli) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Pentre Awel, Tref Llanelli
Ebr
17

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 51/120 (Yn Rhannol), Heol Blaenau, Llandybïe) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Heol Blaenau, Llandybïe
Ebr
17

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 30/75 (Yn Rhannol), Glynhir, Pont-Henri) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Glynhir, Pont-Henri
Ebr
17

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 51/O/52 Heol Cwmfferws I Deras Rhos, Tŷ-Croes) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Heol Cwmfferws I Deras Rhos, Tŷ-Croes
Ebr
10

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Heol Ddu, Tŷ-Croes) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Heol Ddu, Tŷ-Croes
Ebr
10

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth Y Cyfeirir Ati Fel Heol Abergorlech, Horeb, Caerfyrddin) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Heol Abergorlech, Horeb, Caerfyrddin
Maw
27

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 23/27 (Yn Rhannol) Llansteffan, Caerfyrddin) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Llansteffan, Caerfyrddin
Maw
20

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Cilgant Great Western, Llanelli) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Cilgant Great Western, Llanelli
Chw
14

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Gosod Terfyn Cyflymder O 40 Mya) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Chw
07

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 4/20 A 18/41 (Yn Rhannol) Pont Dolwilym, Llanglydwen) Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr 2024

 • Math o hysbysiad: Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Lleoliad: Pont Dolwilym, Llanglydwen
Ion
10

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybrau Troed 7/19 A 7/37 A Llwybr Ceffylau 7/16 Coedwig Caeo, Caeo) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr A Marchogwyr) 2024

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Coedwig Caeo, Caeo
Rhag
27

Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Sir Gaerfyrddin (Ac Eithrio Caerfyrddin, Llanelli A Rhydaman)) (Cyfyngu Ar Aros A Mannau Parcio Ar Y Stryd) (Arbrofol) (Amrywiad Rhif 40) 202

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Tach
22

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth III, Bwlchnewydd, Caerfyrddin) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Bwlchnewydd, Caerfyrddin
Gor
15

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth I'r De O Langadog) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Ffordd Ddiddosbarth I'r De O Langadog

Cyngor a Democratiaeth