Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

  • Rhydaman
  • Sir Gaerfyrddin
Ebr
26

Mynwent Rhydaman

O dan y Ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch gyfredol mae’n rheidrwydd arnom i gynnal profion cylchol er mwyn sicrhau bod pob cofeb yn y fynwent hon yn parhau’n ddiogel ac yn gadarn,

  • Math o hysbysiad: Mynwent
  • Lleoliad: Rhydaman
Mai
02

Ein Rhanbarth as Waith (ERW)

CYD-BWYLLGOR ARCHWILIO CYFRIFON 2017-18

  • Math o hysbysiad: Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)
  • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin